บริษัท ลูฟเออร์ คอนซัลแตนส์ จำกัด

บริษัท ลูฟเออร์ คอนซัลแตนส์ จำกัด เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา และออกแบบ
งาน วิศวกรรม ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ สุขาภิบาล ป้องกันอัคคีภัย พลังงานทดแทน ระบบการประหยัดพลังงาน รวมถึงการตรวจสอบอาคารและระบบต่างๆในอาคาร


งานของเราครอบคลุมตั้งแต่ การทำงบประมาณการก่อสร้าง วางผังแม่บท ออกแบบก่อสร้าง
และ ตรวจสอบงานระหว่างการก่อสร้าง ตลอดจนตรวจสอบคุณภาพงานเมื่ออาคาร หรือสถานก่อสร้างแล้วเสร็จ

Details

  ชื่อธุรกิจ :   บริษัท ลูฟเออร์ คอนซัลแตนส์ จำกัด

  ที่อยู่ :    ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางแก้ว  เขต บางพลี สมุทรปราการ 10540

  เบอร์โทร :   02 758 7978

  เบอร์มือถือ :     

  เบอร์แฟกซ์ :    

  อีเมล :     louvreconsultant@gmail.com

  เว็บไซต์ :         www.louvreconsultant.com

  LINE :        

  FACEBOOK :    

 

  รายละเอียด :

บริษัท ลูฟเออร์ คอนซัลแตนส์ จำกัด เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา และออกแบบ
งาน วิศวกรรม ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ สุขาภิบาล ป้องกันอัคคีภัย พลังงานทดแทน ระบบการประหยัดพลังงาน รวมถึงการตรวจสอบอาคารและระบบต่างๆในอาคาร

งานของเราครอบคลุมตั้งแต่ การทำงบประมาณการก่อสร้าง วางผังแม่บท ออกแบบก่อสร้าง
และ ตรวจสอบงานระหว่างการก่อสร้าง ตลอดจนตรวจสอบคุณภาพงานเมื่ออาคาร หรือสถานก่อสร้างแล้วเสร็จ