บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)

บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2540 เราคือผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระจายและส่งจ่ายไฟฟ้า สวิตช์บอร์ดไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบบริหารจัดการพลังงาน รวมถึงบริการหลังการขายและบริการวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีที่ตั้งฐานการผลิตและสำนักงานอยู่ในพื้นที่ปริมณฑล วันนี้เรามีพนักงานเพื่อรองรับปริมาณงานประมาณ 1,200 คน
ด้วยพันธสัญญาที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุด ควบคู่ไปกับการสร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ และลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างสมดุลทางธุรกิจกับการคืนกำไรสู่สังคม

Details

  ชื่อธุรกิจ :   บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)

  ที่อยู่ :    เลขที่ 5 หมู่ 1 ถนนพระราม 2, ตำบลคอกกระบือ, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร 74000 

  เบอร์โทร :    (66)2-686-7777 

  เบอร์มือถือ :       

  เบอร์แฟกซ์ :   (66)2-686-7788

  อีเมล :   

  เว็บไซต์ :     www.asefa.co.th

  LINE :        

  FACEBOOK :    

 

  รายละเอียด :

บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2540 เราคือผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระจายและส่งจ่ายไฟฟ้า สวิตช์บอร์ดไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบบริหารจัดการพลังงาน รวมถึงบริการหลังการขายและบริการวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีที่ตั้งฐานการผลิตและสำนักงานอยู่ในพื้นที่ปริมณฑล วันนี้เรามีพนักงานเพื่อรองรับปริมาณงานประมาณ 1,200 คน
ด้วยพันธสัญญาที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุด ควบคู่ไปกับการสร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ และลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างสมดุลทางธุรกิจกับการคืนกำไรสู่สังคม