บริษัท เน็กส์ เอ็นจิเนียริ่ง ดีไซน์ จำกัด

ปัจจุบันบริษัทฯ มีศักยภาพที่จะให้สามารถบริการทางด้านวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมอย่างครบวงจรทั้งในส่วนของงานวิศวกรรมโครงสร้างและวิศวกรรมงานระบบ
โดยบริษัทมีเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทที่ให้บริการทางด้านวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมชั้นนำ ทั้งนี้บริษัทมีความตั้งใจที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า
และส่งมอบผลงานที่ดีที่สุดให้ลูกค้าเสมอ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

Details

  ชื่อธุรกิจ :   บริษัท เน็กส์ เอ็นจิเนียริ่ง ดีไซน์ จำกัด

  ที่อยู่ :    เลขที่ 89/156 ซ.ช่างอากาศอุทิศ 5 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

  เบอร์โทร :  +662-274-2320

  เบอร์มือถือ :     

  เบอร์แฟกซ์ :   +662-274-2321

  อีเมล :    

  เว็บไซต์ :       www.nextengineeringdesign.com

  LINE :        

  FACEBOOK :    

 

  รายละเอียด :

ปัจจุบันบริษัทฯ มีศักยภาพที่จะให้สามารถบริการทางด้านวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมอย่างครบวงจรทั้งในส่วนของงานวิศวกรรมโครงสร้างและวิศวกรรมงานระบบ
โดยบริษัทมีเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทที่ให้บริการทางด้านวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมชั้นนำ ทั้งนี้บริษัทมีความตั้งใจที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า
และส่งมอบผลงานที่ดีที่สุดให้ลูกค้าเสมอ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา