บริษัท ว. ไชยา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Engineering Procurement, Construction & Commissioning.

Details

  ชื่อธุรกิจ :   บริษัท ว. ไชยา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  ที่อยู่ :  303, 305 MooBan Saeree-Onnut, Pravate, Bangkok, 10250

  เบอร์โทร :  (02) 721-0876-8, (02) 721-1809

  เบอร์มือถือ :   

  เบอร์แฟกซ์ :   (662) 321-5649

  อีเมล :   wci@wchaiya.com, wchaiya_2005@yahoo.com

  เว็บไซต์ :    www.wchaiya.com

  LINE :      

  FACEBOOK :    

 

  รายละเอียด :

Engineering Procurement, Construction & Commissioning.