บริษัท ซิดเอ็น จำกัด

เปิดดำเนินการในปี พ.ศ.2548 และจดทะเบียนเป็นที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง หมายเลข 2286 ประเภท A สาขาพลังงาน สาขาอุตสาหกรรม และสาขาการประปาและสุขาภิบาล ซึ่งเป็นการยืนยันถึงเจตนารมณ์ ของบริษัทฯ ที่จะมุ่งมั่นให้บริการงานทางด้านพลังงาน วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และระบบน้ำอุตสาหกรรม อย่างต่อเนื่อง

Details

  ชื่อธุรกิจ :   บริษัท ซิดเอ็น จำกัด

  ที่อยู่ :  99/83 หมู่ 4 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

  เบอร์โทร : 02 587 3047

  เบอร์มือถือ :   

  เบอร์แฟกซ์ :   02 587 3048

  อีเมล :   info@sid-enconsult.com

  เว็บไซต์ :   www.sid-enconsult.com

  LINE :      

  FACEBOOK :    

 

  รายละเอียด :

เปิดดำเนินการในปี พ.ศ.2548 และจดทะเบียนเป็นที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง หมายเลข 2286 ประเภท A สาขาพลังงาน สาขาอุตสาหกรรม และสาขาการประปาและสุขาภิบาล ซึ่งเป็นการยืนยันถึงเจตนารมณ์ ของบริษัทฯ ที่จะมุ่งมั่นให้บริการงานทางด้านพลังงาน วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และระบบน้ำอุตสาหกรรม อย่างต่อเนื่อง