บริษัท มหากิจรับเบอร์ จำกัด

ผลิตและส่งออกยาง

Details

 

  ชื่อธุรกิจ :  บริษัท มหากิจรับเบอร์ จำกัด

  ที่อยู่ : 69 หมู่ 2 ถนน บางนา-ตราด ตำบลมาบข่า อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดระยอง 21180

  เบอร์โทร : 03895-2112-5, 03891-5111

  เบอร์มือถือ : 

  เบอร์แฟกซ์ :  03895-2116,03891-5100

  อีเมล : 

  เว็บไซต์ :  www.mahakitrubber.com

  LINE : 

  FACEBOOK : 

 

  รายละเอียด :

ผลิตและส่งออกยาง

 

   แผนที่ :