บริษัท เอบริค อีสเทิร์น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผลิตภัณฑ์พลาสติกชนิดพิเศษ มีการผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย

Details

 

  ชื่อธุรกิจ :  บริษัท เอบริค อีสเทิร์น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  ที่อยู่ : 111/5 หมู่ 2 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

  เบอร์โทร : 0-3889-3833-7

  เบอร์มือถือ : 

  เบอร์แฟกซ์ :   

  อีเมล : 

  เว็บไซต์ :   

  LINE : 

  FACEBOOK : 

 

  รายละเอียด :

ผลิตภัณฑ์พลาสติกชนิดพิเศษ มีการผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย

 

   แผนที่ :