บริษัท เอ็มเออาร์ซี (ไทยแลนด์) จำกัด

บริการซ่อมบำรุงมอเตอร์และเจนเนอเรเตอร์ ซ่อมบำรุงรักษาตรวจเช็คเบรคเกอร์ ซ่อมหม้อแปลงฟฟ้า พันขดลวดหม้อแปลง ซ่อมแซมกัฟเวอร์เนอร์ งานกลึง เทอร์ไบ คอมเพรสเซอร์

Details

 

  ชื่อธุรกิจ : บริษัท เอ็มเออาร์ซี (ไทยแลนด์) จำกัด

  ที่อยู่ :  เลขที่ 9 ซอย G 3 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (นิคมเหมราช) ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150

  เบอร์โทร : 034-312089 ต่อ 1003 

  เบอร์มือถือ :   

  เบอร์แฟกซ์ :  

  อีเมล :  

  เว็บไซต์ :  wwwmarc.kos.co.th

  LINE : 

  FACEBOOK : 

 

  รายละเอียด :

บริการซ่อมบำรุงมอเตอร์และเจนเนอเรเตอร์ ซ่อมบำรุงรักษาตรวจเช็คเบรคเกอร์ ซ่อมหม้อแปลงฟฟ้า พันขดลวดหม้อแปลง ซ่อมแซมกัฟเวอร์เนอร์ งานกลึง เทอร์ไบ คอมเพรสเซอร์

 

   แผนที่ :