บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นธุรกิจหลัก  โดยรับงานก่อสร้างทั้งจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ซึ่งมีทั้งการรับงานในลักษณะที่เป็นผู้รับเหมาโดยตรง หรือเป็นผู้รับเหมาช่วง

Details

  ชื่อธุรกิจ :   บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

  ที่อยู่ :  587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

  เบอร์โทร :   66(0)-2277-0460, 66(0)-2275-0026

  เบอร์มือถือ :   

  เบอร์แฟกซ์ :  66(0)-2275-7029

  อีเมล :    

  เว็บไซต์ :      www.ch-karnchang.co.th

  LINE :      

  FACEBOOK :   

 

  รายละเอียด :

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นธุรกิจหลัก  โดยรับงานก่อสร้างทั้งจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ซึ่งมีทั้งการรับงานในลักษณะที่เป็นผู้รับเหมาโดยตรง หรือเป็นผู้รับเหมาช่วง