บริษัท กลาสไลน์ จำกัด

บริษัท กลาสไลน์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2535

โดยคุณสุพล ประสิทธิ์หิรัญ และกลุ่มเพื่อนที่เรียนจบคณะวิศวกรรมศาสตร์มาด้วยกัน

     ได้มองเห็นแนวโน้มการก่อสร้างอาคารต่างๆ ว่ามีจำนวนมากขึ้นและความต้องการของ ผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือต้องการรูปแบบที่หลากหลายและทันสมัย ข้อสำคัญคือ คุณภาพต้องดีเหมาะสมกับสภาวะสิ่งแวดล้อม จึงได้เปิดบริษัทขึ้นเพื่อทำธุรกิจด้านการติดตั้งประตูหน้าต่างโดยใช้อลูมิเนียมและกระจกทดแทนการใช้ไม้ ซึ่งเริ่มมีปัญหาขาดแคลน มีราคาสูง และรูปแบบการติดตั้งมีข้อจำกัด เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการงานที่มีคุณภาพ สวยงามทันสมัยและราคาเป็นธรรม

Details

  ชื่อธุรกิจ :  บริษัท กลาสไลน์ จำกัด

  ที่อยู่ :   184/3 หมู่ที่ 7 ตำบลบางตลาด อำเภอ ปากเกร็ด ,นนทบุรี 11120

  เบอร์โทร :  0-2584-7171

  เบอร์มือถือ :   

  เบอร์แฟกซ์ :   0-2584-2528 

  อีเมล :    

  เว็บไซต์ :       www.glasslinethai.com

  LINE :       

  FACEBOOK :     

 

  รายละเอียด :

บริษัท กลาสไลน์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2535
โดยคุณสุพล ประสิทธิ์หิรัญ และกลุ่มเพื่อนที่เรียนจบคณะวิศวกรรมศาสตร์มาด้วยกัน
     ได้มองเห็นแนวโน้มการก่อสร้างอาคารต่างๆ ว่ามีจำนวนมากขึ้นและความต้องการของ ผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือต้องการรูปแบบที่หลากหลายและทันสมัย ข้อสำคัญคือ คุณภาพต้องดีเหมาะสมกับสภาวะสิ่งแวดล้อม จึงได้เปิดบริษัทขึ้นเพื่อทำธุรกิจด้านการติดตั้งประตูหน้าต่างโดยใช้อลูมิเนียมและกระจกทดแทนการใช้ไม้ ซึ่งเริ่มมีปัญหาขาดแคลน มีราคาสูง และรูปแบบการติดตั้งมีข้อจำกัด เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการงานที่มีคุณภาพ สวยงามทันสมัยและราคาเป็นธรรม