บริษัท ว. วิศวกรรมพลังงานไทย จำกัด

กลุ่มของเราเป็นศูนย์รวมของทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับงานด้านพลังงาน เช่น งานด้านโรงไฟฟ้า  งานด้านอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น  มีทั้งวุฒิวิศวกร สามัญวิศวกร ด้านเครื่องกล  ด้านไฟฟ้ากำลัง  บุคลากรทั้งหมดมีประสบการณ์กับโรงไฟฟ้าของรัฐวิสาหกิจชั้นนำของไทย  เรารวมกันเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำให้แก่หน่วยงาน บริษัทฯ โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าเพื่อให้มีเสถียรภาพในการเดินเครื่อง  มีการบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง    มีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  ลดต้นทุนการผลิต หรือ ใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

Details

  ชื่อธุรกิจ :   บริษัท ว. วิศวกรรมพลังงานไทย จำกัด

  ที่อยู่ :  200/4  ม.8  ต.สันนาเม็ง  อ . สันทราย จ. เชียงใหม่  50210

  เบอร์โทร :     

  เบอร์มือถือ :   081-4722760

  เบอร์แฟกซ์ :    

  อีเมล :   Uthai_psj@yahoo.com

  เว็บไซต์ :     www.veethai.com

  LINE :      

  FACEBOOK :    

 

  รายละเอียด :

กลุ่มของเราเป็นศูนย์รวมของทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับงานด้านพลังงาน เช่น งานด้านโรงไฟฟ้า  งานด้านอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น  มีทั้งวุฒิวิศวกร สามัญวิศวกร ด้านเครื่องกล  ด้านไฟฟ้ากำลัง  บุคลากรทั้งหมดมีประสบการณ์กับโรงไฟฟ้าของรัฐวิสาหกิจชั้นนำของไทย  เรารวมกันเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำให้แก่หน่วยงาน บริษัทฯ โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าเพื่อให้มีเสถียรภาพในการเดินเครื่อง  มีการบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง    มีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  ลดต้นทุนการผลิต หรือ ใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน