บริษัท วิจัยและออกแบบสถาปัตยกรรมที่เหมาะสม จำกัด

AAT หรือบริษัทวิจัยและออกแบบสถาปัตยกรรมที่เหมาะสม จำกัด คือ กลุ่มนักวิจัยและออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรมรุ่นใหม่ ที่ประกอบด้วย สถาปนิก , วิศวกร ,นักเศรษฐศาสตร์ และนักวิชาการสังคมด้านต่างๆที่ร่วมมือกันเพื่อสร้างสรรค์ผลงานการ ออกแบบและวิจัยเชิงวิชาการเพื่อพัฒนางานทางด้านสถาปัตยกรรม ,การวางผังแม่บทการพัฒนาและการศึกษาทางด้านกายภาพของพื้นที่เพื่อการพัฒนาทางด้านที่อยู่อาศัย

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นในปี คศ.2008 ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของ รศ.ดร.ทรงเกียรติ เที้ยธิทรัพย์ ที่ต้องการการสร้างการทำงานรูปแบบใหม่ ที่เน้นการศึกษา วิจัย และพัฒนาไปสู่การออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรม โดยคำนึงถึงมิติของการออกแบบในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น ด้านสังคม เศรษฐศาสตร์ ศิลปะ เทคโนโลยี รวมถึงการสร้างแบบแผนความร่วมมือในการออกแบบร่วมกันระหว่างสถาปนิกผู้ออกแบบ เจ้าของโครงการ และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ

บริษัทฯ ประกอบด้วยพนักงานเพียงไม่กี่คน ในพื้นที่ทาวโฮมน์ขนาดกลาง ในช่วงเริ่มต้น แต่ระยะเวลาที่ผ่านมาได้เป็นเครื่องพิสูจน์ในศักยภาพของการทำงานและผลงานที่เป็นที่ประจักษ์แก่หน่วยงานต่าง ๆ มากมาย จนถึงปัจจุบันบริษัทฯ มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น ประกอบด้วยพนักงานที่เพิ่มขึ้น และภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น แต่ถึงอย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะยังคงยึดถือแนวทางปรัชญาการทำงาน ที่เป็นหัวใจหลักของเราเสมอมา นั่นคือ

Details

  ชื่อธุรกิจ :  บริษัท วิจัยและออกแบบสถาปัตยกรรมที่เหมาะสม จำกัด

  ที่อยู่ :   1999/3 หมู่บ้านดิสทริคศรีวรา ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

  เบอร์โทร :  02-539-9006

  เบอร์มือถือ :     083-097-9337

  เบอร์แฟกซ์ :   

  อีเมล :    aat@aatgroup.co,admin@aatgroup.com

  เว็บไซต์ :   www.aatgroup-th.com

  LINE :      

  FACEBOOK :    

 

  รายละเอียด :

AAT หรือบริษัทวิจัยและออกแบบสถาปัตยกรรมที่เหมาะสม จำกัด คือ กลุ่มนักวิจัยและออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรมรุ่นใหม่ ที่ประกอบด้วย สถาปนิก , วิศวกร ,นักเศรษฐศาสตร์ และนักวิชาการสังคมด้านต่างๆที่ร่วมมือกันเพื่อสร้างสรรค์ผลงานการ ออกแบบและวิจัยเชิงวิชาการเพื่อพัฒนางานทางด้านสถาปัตยกรรม ,การวางผังแม่บทการพัฒนาและการศึกษาทางด้านกายภาพของพื้นที่เพื่อการพัฒนาทางด้านที่อยู่อาศัย

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นในปี คศ.2008 ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของ รศ.ดร.ทรงเกียรติ เที้ยธิทรัพย์ ที่ต้องการการสร้างการทำงานรูปแบบใหม่ ที่เน้นการศึกษา วิจัย และพัฒนาไปสู่การออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรม โดยคำนึงถึงมิติของการออกแบบในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น ด้านสังคม เศรษฐศาสตร์  ศิลปะ เทคโนโลยี รวมถึงการสร้างแบบแผนความร่วมมือในการออกแบบร่วมกันระหว่างสถาปนิกผู้ออกแบบ  เจ้าของโครงการ และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ

บริษัทฯ ประกอบด้วยพนักงานเพียงไม่กี่คน ในพื้นที่ทาวโฮมน์ขนาดกลาง ในช่วงเริ่มต้น  แต่ระยะเวลาที่ผ่านมาได้เป็นเครื่องพิสูจน์ในศักยภาพของการทำงานและผลงานที่เป็นที่ประจักษ์แก่หน่วยงานต่าง ๆ มากมาย จนถึงปัจจุบันบริษัทฯ มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น ประกอบด้วยพนักงานที่เพิ่มขึ้น และภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น  แต่ถึงอย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะยังคงยึดถือแนวทางปรัชญาการทำงาน ที่เป็นหัวใจหลักของเราเสมอมา นั่นคือ