บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี ค.ศ. 1966 ธุรกิจหลักของ แอ๊บบอตประเทศไทย ได้แบ่งออกเป็น ยา อาหารทางการแพทย์ อาหารสำหรับทารกและเด็ก และเครื่องมือแพทย์

Details

  ชื่อธุรกิจ :  บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย) จำกัด

  ที่อยู่ :   เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 30 และชั้น 33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

  เบอร์โทร :  02-252-2448  

  เบอร์มือถือ :      

  เบอร์แฟกซ์ :   

  อีเมล :    

  เว็บไซต์ :    www.abbott.co.th

  LINE :      

  FACEBOOK :    

 

  รายละเอียด :

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี ค.ศ. 1966 ธุรกิจหลักของ แอ๊บบอตประเทศไทย ได้แบ่งออกเป็น ยา อาหารทางการแพทย์ อาหารสำหรับทารกและเด็ก และเครื่องมือแพทย์