บริษัท อเบโนพริ้นติ้ง จำกัด

ป้าหมายของบริษัท อเบโนพริ้นติ้ง คือ ส่งมอบการบริการที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ การวางแผนสิ่งพิมพ์ จนส่งมอบสินค้าสู่มือลูกค้า


การวางแผน และการเจรจาตกลง
เราสามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้า โดยสอบถามถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องการ เพื่อสร้างภาพให้เป็นจริงขึ้นมา ว่ามีอะไรบ้าง และเจรจาตกลงตลอดจนนำเสนอแนวความคิด พร้อมทั้งให้ลูกค้าตรวจดูรูปแบบ (ขนาด สี จำนวนหน้า จำนวนชุด กระดาษ วิธีเย็บเล่ม ฯลฯ)


การออกแบบ และจัดวางรูปเล่ม
ในการจัดทำสิ่งพิมพ์ ก่อนอื่นจำเป็นต้องมีต้นฉบับ เราจะยืนยันความต้องการของลูกค้าก่อน แล้วเลือกเฟ้นอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ได้ สิ่งพิมพ์ที่ใช้ประโยชน์ได้ดี


การจัดทำข้อมูลอาร์ตเวิรค์
เราจะจัดทำข้อมูลสำหรับสิ่งพิมพ์ตามรูปแบบ และรูปเล่มที่ได้ กำหนดไว้ โดยบริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงาน ที่เชี่ยวชาญด้านการพิสูจน์อักษรที่จะ คอยตรวจต้นฉบับอย่างถี่ถ้วน


กระบวนการก่อนพิมพ์และการอัดเพลท
เราเรียกการจัดทำฟิล์มต้นฉบับจากอาร์ตเวิรค์ และข้อมูลเพื่อใช้พิมพ์ว่า กระบวนการก่อนพิมพ์ และหากต้องการพิมพ์สี จะยิงฟิล์ม 4 แผ่น ส่วนการอัดเพลทหมายถึง เพลทที่ใส่ในเครื่องพิมพ์งาน


ในกระบวนการพิมพ์ เราจะใส่เพลท 4 แผ่นที่ป้อมพิมพ์แต่ละป้อมของเครื่องพิมพ์ เพื่อช่วยควบคุมความระดับเข้มของสี

Details

  ชื่อธุรกิจ :   บริษัท อเบโนพริ้นติ้ง จำกัด

  ที่อยู่ :   180, 182, 184, 186 ซอยโชคชัยจงจำเริญ ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

  เบอร์โทร :   0-2295-0022 (10 คู่สายอัตโนมัติ)

  เบอร์มือถือ :    

  เบอร์แฟกซ์ :   0-2294-0176

  อีเมล :    sales@abeno.co.th or japan@abeno.co.th or planning@abeno.co.th

  เว็บไซต์ :   www.abeno.co.th

  LINE :     

  FACEBOOK :    

 

  รายละเอียด :

เป้าหมายของบริษัท อเบโนพริ้นติ้ง คือ ส่งมอบการบริการที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ การวางแผนสิ่งพิมพ์ จนส่งมอบสินค้าสู่มือลูกค้า


การวางแผน และการเจรจาตกลง
เราสามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้า โดยสอบถามถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องการ เพื่อสร้างภาพให้เป็นจริงขึ้นมา ว่ามีอะไรบ้าง และเจรจาตกลงตลอดจนนำเสนอแนวความคิด พร้อมทั้งให้ลูกค้าตรวจดูรูปแบบ (ขนาด สี จำนวนหน้า จำนวนชุด กระดาษ วิธีเย็บเล่ม ฯลฯ)


การออกแบบ และจัดวางรูปเล่ม
ในการจัดทำสิ่งพิมพ์ ก่อนอื่นจำเป็นต้องมีต้นฉบับ เราจะยืนยันความต้องการของลูกค้าก่อน แล้วเลือกเฟ้นอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ได้ สิ่งพิมพ์ที่ใช้ประโยชน์ได้ดี


การจัดทำข้อมูลอาร์ตเวิรค์
เราจะจัดทำข้อมูลสำหรับสิ่งพิมพ์ตามรูปแบบ และรูปเล่มที่ได้ กำหนดไว้ โดยบริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงาน ที่เชี่ยวชาญด้านการพิสูจน์อักษรที่จะ คอยตรวจต้นฉบับอย่างถี่ถ้วน


กระบวนการก่อนพิมพ์และการอัดเพลท
เราเรียกการจัดทำฟิล์มต้นฉบับจากอาร์ตเวิรค์ และข้อมูลเพื่อใช้พิมพ์ว่า กระบวนการก่อนพิมพ์ และหากต้องการพิมพ์สี จะยิงฟิล์ม 4 แผ่น ส่วนการอัดเพลทหมายถึง เพลทที่ใส่ในเครื่องพิมพ์งาน


ในกระบวนการพิมพ์ เราจะใส่เพลท 4 แผ่นที่ป้อมพิมพ์แต่ละป้อมของเครื่องพิมพ์ เพื่อช่วยควบคุมความระดับเข้มของสี