บริษัท แอบโซลูท นอร์ม จำกัด

จัดจำหน่ายปั๊มน้ำทุกชนิด เช่น ปั๊มน้ำทั่วไป ปั๊มน้ำสำหรับอาคาร ปั๊มน้ำสำหรับงานชลประทานและการเกษตร ปั๊มน้ำสำหรับงานอุตสาหกรรม ปั๊มน้ำสำหรับใช้ในครัวเรือน ปั๊มสารเคมี เป็นต้น

Details

  ชื่อธุรกิจ :  บริษัท แอบโซลูท นอร์ม จำกัด

  ที่อยู่ :  67/246 หมู่ที่10  แขวง บางขุนเทียน เขต  จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

  เบอร์โทร :    

  เบอร์มือถือ :     085-686-6400

  เบอร์แฟกซ์ :  

  อีเมล :    absolutenorms@yahoo.com

  เว็บไซต์ :   www.absolutenorms.com

  LINE :      

  FACEBOOK :    

 

  รายละเอียด :

จัดจำหน่ายปั๊มน้ำทุกชนิด เช่น ปั๊มน้ำทั่วไป ปั๊มน้ำสำหรับอาคาร  ปั๊มน้ำสำหรับงานชลประทานและการเกษตร ปั๊มน้ำสำหรับงานอุตสาหกรรม ปั๊มน้ำสำหรับใช้ในครัวเรือน ปั๊มสารเคมี เป็นต้น