บริษัท แอบโซลูท แพคเกจจิ้ง แอนด์ ออโตเมชั่น จำกัด

บริษัท แอบโซลูท แพคเกจจิ้ง แอนด์ ออโตเมชั่น จำกัด จัดตั้งโดยทีมงานผู้มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ทางด้านการผลิต การบรรจุภัณฑ์และระบบท้ายไลน์อัตโนมัติ บริษัทฯ เป็นหนึ่งบริษัทในเครือ นิค กรุ๊ป ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี และเครื่องจักรคุณภาพสูงสำหรับกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรม อาหาร ยา เครื่องสำอาง และเคมีภัณฑ์บริษัท แอบโซลูท แพคเกจจิ้ง แอนด์ ออโตเมชั่น จำกัด จัดตั้งโดยทีมงานผู้มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ทางด้านการผลิต การบรรจุภัณฑ์และระบบท้ายไลน์อัตโนมัติ บริษัทฯ เป็นหนึ่งบริษัทในเครือ นิค กรุ๊ป ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี และเครื่องจักรคุณภาพสูงสำหรับกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรม อาหาร ยา เครื่องสำอาง และเคมีภัณฑ์

Details

  ชื่อธุรกิจ :  บริษัท แอบโซลูท แพคเกจจิ้ง แอนด์ ออโตเมชั่น จำกัด

  ที่อยู่ :   719 อาคาร เคพีเอ็น ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนพระรามเก้า แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

  เบอร์โทร :    +662 717 1439 - 42

  เบอร์มือถือ :     

  เบอร์แฟกซ์ :   +662 717 1443

  อีเมล :    info@absolutepack.co.th

  เว็บไซต์ :   www.absolutepack.co.th

  LINE :      

  FACEBOOK :    

 

  รายละเอียด :

บริษัท แอบโซลูท แพคเกจจิ้ง แอนด์ ออโตเมชั่น จำกัด จัดตั้งโดยทีมงานผู้มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ทางด้านการผลิต การบรรจุภัณฑ์และระบบท้ายไลน์อัตโนมัติ บริษัทฯ เป็นหนึ่งบริษัทในเครือ นิค กรุ๊ป ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี และเครื่องจักรคุณภาพสูงสำหรับกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรม อาหาร ยา เครื่องสำอาง และเคมีภัณฑ์บริษัท แอบโซลูท แพคเกจจิ้ง แอนด์ ออโตเมชั่น จำกัด จัดตั้งโดยทีมงานผู้มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ทางด้านการผลิต การบรรจุภัณฑ์และระบบท้ายไลน์อัตโนมัติ บริษัทฯ เป็นหนึ่งบริษัทในเครือ นิค กรุ๊ป ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี และเครื่องจักรคุณภาพสูงสำหรับกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรม อาหาร ยา เครื่องสำอาง และเคมีภัณฑ์