บริษัท เอบิวด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

ก่อตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ ในการเป็นผู้นำทางด้าน การบริหารโครงการ ที่ปรึกษางานก่อสร้าง การบริหารงานก่อสร้าง และ การควบคุมงานก่อสร้าง (Construction Management) รวมถึงการให้คำปรึกษา ออกแบบทางด้านวิศวกรรมและงานสถาปัตยกรรม เพื่อให้งานก่อสร้างได้บรรลุ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งในเรื่องของต้นทุนการก่อสร้าง ระยะเวลาและคุณภาพ

Details

  ชื่อธุรกิจ :  บริษัท เอบิวด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

  ที่อยู่ :   90 อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้น 27 ห้อง 2703 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

  เบอร์โทร :   02-645-2399 , 02-168-3328

  เบอร์มือถือ :    

  เบอร์แฟกซ์ :   02-168-3329

  อีเมล :   Support@abuild.co.th

  เว็บไซต์ :   www.abuild.co.th

  LINE :      

  FACEBOOK :    

 

  รายละเอียด :

บริษัท เอบิวด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ ในการเป็นผู้นำทางด้าน การบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง รวมถึงการให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรมและงานสถาปัตยกรรม เพื่อให้งานก่อสร้างได้บรรลุ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งในเรื่องของต้นทุนการก่อสร้าง ระยะเวลาและคุณภาพ

ทีมงานของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงาน เป็นเวลานานในโครงการขนาดใหญ่ รวมถึงได้รับความไว้วางใจในการบริหารโครงการและ ควบคุมงานก่อสร้าง ในโครงการขนาดใหญ่ มาเป็นเวลานานด้วยคำมั่นสัญญา และ การยึดมั่นในคุณภาพ การทำงานของบริษัท จึงเชื่อมั่นได้ว่า บริษัท เอบิวด์ แมเนจเมนท์ จำกัด จะสามารถนำพา โครงการของท่านให้ประสบความสำเร็จดังที่ได้มุ่งหวังไว้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยยึดถือความพึงพอใจของท่านเป็นอันดับแรก

คณะทำงานของบริษัท เอบิวด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ประกอบด้วย บุคลากรทั้งวิศวกรโครงสร้าง วิศวกรงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร วิศวกรเครื่องกล และสุขาภิบาล รวมกับสถาปนิก และช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์ทางด้านการให้บริการบริหารและควบคุมโครงการมากกว่า 15 ปี โดยมีผลงานทั้งในด้านของบริษัท และผลงานส่วนบุคคล เป็นที่ยอมรับของวงการ เป็นที่เชื่อมั่นได้ว่า บริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ