โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

ACC หรือโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เป็นโรงเรียนพาณิชย์ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล และเป็นพาณิชย์แห่งแรกที่สอนเป็นภาษาอังกฤษล้วนในประเทศไทย ACC ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2481 ผู้ก่อตั้งคือ ภราดาโรเกชั่น ผู้จัดทำหลักสูตร และขอเปิดโรงเรียนต่อกระทรวงศึกษาธิการ และในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 อัสสัมชัญพาณิชย์ จึงถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการ และในวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 ได้เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจ 4 ปี ซึ่งพัฒนาเป็นวิทยาลัยอัสสัมชัญ ABAC หรือมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือ AU ในปัจจุบัน ด้วยประวัติอันยาวนานกว่า 80 ปี นี่คือความภูมิใจของ ACC และศิษย์เก่าที่บริหารงานในบริษัทชั้นนำ ตลอดจนเป็นเจ้าของกิจการที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักอย่างมากมายในปัจจุบัน

Details

  ชื่อธุรกิจ :   โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

  ที่อยู่ :   101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร แขวงยานนาวา กรุงเทพ 10120

  เบอร์โทร :   02-675-5075-76, 78-82

  เบอร์มือถือ :     

  เบอร์แฟกซ์ :   02675-5083

  อีเมล :   info@acc.ac.th

  เว็บไซต์ :   www.acc.ac.th

  LINE :      

  FACEBOOK :    

 

  รายละเอียด :

ACC หรือโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เป็นโรงเรียนพาณิชย์ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล และเป็นพาณิชย์แห่งแรกที่สอนเป็นภาษาอังกฤษล้วนในประเทศไทย ACC ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2481 ผู้ก่อตั้งคือ ภราดาโรเกชั่น ผู้จัดทำหลักสูตร และขอเปิดโรงเรียนต่อกระทรวงศึกษาธิการ และในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 อัสสัมชัญพาณิชย์ จึงถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการ และในวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 ได้เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจ 4 ปี ซึ่งพัฒนาเป็นวิทยาลัยอัสสัมชัญ ABAC หรือมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือ AU ในปัจจุบัน ด้วยประวัติอันยาวนานกว่า 80 ปี นี่คือความภูมิใจของ ACC และศิษย์เก่าที่บริหารงานในบริษัทชั้นนำ ตลอดจนเป็นเจ้าของกิจการที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักอย่างมากมายในปัจจุบัน