บริษัท เอเชี่ยนเคมิคัล จำกัด

เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1975 (พ.ศ. 2518) ที่บริเวณ ถ.เทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ จากนั้นในปี ค.ศ. 1995 (พ.ศ. 2538) บริษัทฯได้ย้ายมาที่นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถ.บางนา-ตราด กม.36 จ.ฉะเชิงเทรา เราได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายว่าเป็นผู้นำของประเทศไทยและภูมิภาคในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทสารประกอบทองแดง ให้แก่อุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น อาหารสัตว์ , การชุบทองแดง , อิเล็กทรอนิกส์, การเกษตร, การทำเหมืองแร่ และอื่น ๆ เรายังเป็น ผู้บุกเบิกการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำดีและน้ำเสียเฟอร์ริกคลอไรด์โซลูชั่น ที่ได้คุณภาพสูง และได้รับความไว้วางใจลูกค้าทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ด้วยประสบการณ์การจัดการกรด/ด่างใช้แล้วอย่างยาวนานและเป็นระบบ ทำให้ได้รับการยอมรับจากลูกค้าสำคัญรายใหญ๋ในประเทศมาอย่างยาวนานกว่าสี่ทศวรรษที่ผ่านมา

Details

  ชื่อธุรกิจ :   บริษัท เอเชี่ยนเคมิคัล จำกัด

  ที่อยู่ :   85/1 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถ.บางนา-ตราด กม.36 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

  เบอร์โทร :   +(66) 38 570 150-2 ต่อ 104,105

  เบอร์มือถือ :   +(66) 81-833-7043  

  เบอร์แฟกซ์ :   + (66) 38 570 149 ,441

  อีเมล :    

  เว็บไซต์ :   www.acc1976.com

  LINE :      

  FACEBOOK :    

 

  รายละเอียด :

เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1975 (พ.ศ. 2518) ที่บริเวณ ถ.เทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ จากนั้นในปี ค.ศ. 1995 (พ.ศ. 2538) บริษัทฯได้ย้ายมาที่นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถ.บางนา-ตราด กม.36 จ.ฉะเชิงเทรา เราได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายว่าเป็นผู้นำของประเทศไทยและภูมิภาคในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทสารประกอบทองแดง ให้แก่อุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น อาหารสัตว์ , การชุบทองแดง , อิเล็กทรอนิกส์, การเกษตร, การทำเหมืองแร่ และอื่น ๆ เรายังเป็น ผู้บุกเบิกการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำดีและน้ำเสียเฟอร์ริกคลอไรด์โซลูชั่น ที่ได้คุณภาพสูง และได้รับความไว้วางใจลูกค้าทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ด้วยประสบการณ์การจัดการกรด/ด่างใช้แล้วอย่างยาวนานและเป็นระบบ ทำให้ได้รับการยอมรับจากลูกค้าสำคัญรายใหญ๋ในประเทศมาอย่างยาวนานกว่าสี่ทศวรรษที่ผ่านมา