บริษัท แอคคาส กรุ๊ป จำกัด

บริษัท แอคคาส กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าระบบเตือนภัยชั้นนำของประเทศ และสินค้าอุปโภค เพื่อสุขภาพ และ คุณภาพชีวิตที่ดีต่อผู้บริโภค ด้วยชื่อเสียงและประสบการณ์ ของ แอคคาส กรุ๊ป ที่สั่งสมมากว่า 20 ปี (เริ่มก่อตั้งในปี 2533) เรามีทีมงานที่มีประสิทธิภาพ พิสูจน์ได้จากยอดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้สินค้าและบริการ บริษัท แอคคาส กรุ๊ป จำกัด เป็นอีกหนึ่งบริษัทตัวแทนจำหน่ายสินค้าประเภทระบบเตือนภัยระดับ TOP 5 ของเมืองไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญต่อการบำรุงรักษา และการบริการหลังการขายซึ่งถือเป็นหัวใจของธุรกิจ บริษัทมีฝ่ายบำรุงรักษาเข้าไปให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่น และ มั่นใจในคุณภาพสินค้าของบริษัท

Details

  ชื่อธุรกิจ :   บริษัท แอคคาส กรุ๊ป จำกัด

  ที่อยู่ :   408/136 ชั้น 32 อาคารพหลโยธินเพลส ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กทม.ฯ 10400

  เบอร์โทร :   02 271 1111

  เบอร์มือถือ :    

  เบอร์แฟกซ์ :   02 271 1117

  อีเมล :    

  เว็บไซต์ :   www.accasgroup.com

  LINE :      

  FACEBOOK :    

 

  รายละเอียด :

บริษัท แอคคาส กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าระบบเตือนภัยชั้นนำของประเทศ และสินค้าอุปโภค เพื่อสุขภาพ และ คุณภาพชีวิตที่ดีต่อผู้บริโภค ด้วยชื่อเสียงและประสบการณ์ ของ แอคคาส กรุ๊ป ที่สั่งสมมากว่า 20 ปี (เริ่มก่อตั้งในปี 2533) เรามีทีมงานที่มีประสิทธิภาพ พิสูจน์ได้จากยอดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้สินค้าและบริการ บริษัท แอคคาส กรุ๊ป จำกัด เป็นอีกหนึ่งบริษัทตัวแทนจำหน่ายสินค้าประเภทระบบเตือนภัยระดับ TOP 5 ของเมืองไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญต่อการบำรุงรักษา และการบริการหลังการขายซึ่งถือเป็นหัวใจของธุรกิจ บริษัทมีฝ่ายบำรุงรักษาเข้าไปให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่น และ มั่นใจในคุณภาพสินค้าของบริษัท