บริษัท แอ็ดแวนเทจ เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท แอ็ดแวนเทจ เซ็นเตอร์ จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เกิดระบบคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ในด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

Details

  ชื่อธุรกิจ :  บริษัท แอ็ดแวนเทจ เซ็นเตอร์ จำกัด

  ที่อยู่ :   59/494 หมู่ 6 ถนนฟ้าคราม ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

  เบอร์โทร :  0-2987-3248 - 50

  เบอร์มือถือ :     

  เบอร์แฟกซ์ :   0-2987-3252

  อีเมล :    info.accl2662@gmail.com

  เว็บไซต์ :  www.accl-calibration.com

  LINE :      

  FACEBOOK :    

 

  รายละเอียด :

บริษัท แอ็ดแวนเทจ เซ็นเตอร์ จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เกิดระบบคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ในด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม