บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด เติบโตจากบริษัททันตกรรมเล็กๆ ที่มีความมุ่งมั่นในการนำเข้าผลิตภัณฑ์ทันตกรรมที่มีคุณภาพดีที่สุด และทันต่อวิวัฒนาการของโลกเพื่อทันตแพทย์ไทยจะได้มีผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยและให้ประโยชน์สูงสุดไว้บริการ แก่คนไข้ในขณะเดียวกัน แอคคอร์ดฯ ได้พยายามปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งๆ ขึ้น และเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยการจัดบรรยายทางวิชาการ การฝึกอบรม และให้การสนับสนุนทางวิชาการแก่องค์กรทันตกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งแคตตาล็อกของแอคคอร์ดฯเอง ซึ่งมีข้อมูลรายละเอียดของสินค้าและขั้นตอนการใช้สินค้าอย่างถูกต้องเพื่อประสานความร่วมมือกับทันตแพทย์ที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ที่จะนำไปสู่ความเป็นเลิศในการรักษาทางทันตกรรมต่อไป ทำให้ทีมงานของแอคคอร์ดฯได้รับความไว้วางใจจากทันตแพทย์อย่างต่อเนื่องตลอดมา

Details

  ชื่อธุรกิจ :  บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  ที่อยู่ :  33/2-8 Soi Rongmuang 4, Rongmuang, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand

  เบอร์โทร :  66 (0) 2119 4900

  เบอร์มือถือ :     

  เบอร์แฟกซ์ :   66 (0) 2613 6627, 66 (0) 2216 3235

  อีเมล :    

  เว็บไซต์ :   www.accorddental.com

  LINE :      

  FACEBOOK :    

 

  รายละเอียด :

บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด เติบโตจากบริษัททันตกรรมเล็กๆ ที่มีความมุ่งมั่นในการนำเข้าผลิตภัณฑ์ทันตกรรมที่มีคุณภาพดีที่สุด และทันต่อวิวัฒนาการของโลกเพื่อทันตแพทย์ไทยจะได้มีผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยและให้ประโยชน์สูงสุดไว้บริการ แก่คนไข้ในขณะเดียวกัน แอคคอร์ดฯ ได้พยายามปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งๆ ขึ้น และเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยการจัดบรรยายทางวิชาการ การฝึกอบรม และให้การสนับสนุนทางวิชาการแก่องค์กรทันตกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งแคตตาล็อกของแอคคอร์ดฯเอง ซึ่งมีข้อมูลรายละเอียดของสินค้าและขั้นตอนการใช้สินค้าอย่างถูกต้องเพื่อประสานความร่วมมือกับทันตแพทย์ที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ที่จะนำไปสู่ความเป็นเลิศในการรักษาทางทันตกรรมต่อไป ทำให้ทีมงานของแอคคอร์ดฯได้รับความไว้วางใจจากทันตแพทย์อย่างต่อเนื่องตลอดมา