บริษัท เอสทีเอ แอคเคาทติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

บริษัท เอสทีเอ แอคเคาทติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด หรือที่รู้จักในนาม สำนักงานบัญชีคุณภาพ STA ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2547 ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการทางวิชาชีพบัญชีแบบครบวงจร โดยทีมผู้บริหารที่มีความชำนาญงานทางด้านบัญชี ตรวจสอบบัญชีและภาษีอากร มามากกว่า 20 ปี เราได้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร และมีการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้คุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการ สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ( Satisfaction ) และด้วยปรัชญาของการทำงานที่มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ และมีมาตรฐาน จึงทำให้เราได้รับความเชื่อถือ ความไว้วางใจ ( Trust ) จากลูกค้าจำนวนมาก และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของลูกค้า ( Achievement ) ตลอดมา เพราะเราเชื่อเสมอว่า ความสำเร็จ ได้จากการทำสิ่งที่ถูกต้อง ในเวลาที่ถูกต้อง ด้วยวิถีทางที่ถูกต้อง ( Do RIGHT Things , Do Things RIGHT )

Details

  ชื่อธุรกิจ :  บริษัท เอสทีเอ แอคเคาทติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

  ที่อยู่ :  222/8-9 หมู่บ้านกลางเมือง รัชดา-วงศ์สว่าง ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

  เบอร์โทร :  02 966-5589

  เบอร์มือถือ :   093-956-1524, 096-695-1639  

  เบอร์แฟกซ์ :   02 001-7592

  อีเมล :    crm@account.co.th

  เว็บไซต์ :   www.account.co.th

  LINE :      

  FACEBOOK :    

 

  รายละเอียด :

บริษัท เอสทีเอ แอคเคาทติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด หรือที่รู้จักในนาม สำนักงานบัญชีคุณภาพ STA ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2547 ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการทางวิชาชีพบัญชีแบบครบวงจร โดยทีมผู้บริหารที่มีความชำนาญงานทางด้านบัญชี ตรวจสอบบัญชีและภาษีอากร มามากกว่า 20 ปี เราได้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร และมีการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้คุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการ สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ( Satisfaction ) และด้วยปรัชญาของการทำงานที่มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ และมีมาตรฐาน จึงทำให้เราได้รับความเชื่อถือ ความไว้วางใจ ( Trust ) จากลูกค้าจำนวนมาก และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของลูกค้า ( Achievement ) ตลอดมา เพราะเราเชื่อเสมอว่า ความสำเร็จ ได้จากการทำสิ่งที่ถูกต้อง ในเวลาที่ถูกต้อง ด้วยวิถีทางที่ถูกต้อง Do RIGHT Things , Do Things RIGHT )