บริษัท เอช เทค เทคโนโลยีจำกัด

บริษัท เอช เทค เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินธุรกิจมาแล้วกว่า 15 ปี ในฐานะ System Integrator หรือผู้รวบรวมระบบสำหรับคลังสินค้า เอช เทคสามารถเลือกสรรค์อุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์ใดยีห้อใดที่จะตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างเหมาะสมที่สุดสำหรับลูกค้า เพื่อนำมาออกแบบการวางระบบการบริหารจัดการคลังสินค้า รวมทั้งติดตั้งให้ตามความประสงค์ของลูกค้า ตลอดจนให้ บริการดูแลหลังการขาย เอช เทค มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจไทยสามารถพัฒนาศักยภาพแข่งขันกับตลาดโลก

Details

  ชื่อธุรกิจ :  บริษัท เอช เทค เทคโนโลยีจำกัด

  ที่อยู่ :   503 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ เขต บางขุนเทียน กรุงเทพ 10150 

  เบอร์โทร :  02451 6799 

  เบอร์มือถือ :      064 604 9016 

  เบอร์แฟกซ์ :   

  อีเมล :     acetec@acetec.co.th

  เว็บไซต์ :  www.acetec.co.th

  LINE :      

  FACEBOOK :    

 

  รายละเอียด :

บริษัท เอช เทค เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินธุรกิจมาแล้วกว่า 15 ปี ในฐานะ System Integrator หรือผู้รวบรวมระบบสำหรับคลังสินค้า เอช เทคสามารถเลือกสรรค์อุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์ใดยีห้อใดที่จะตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างเหมาะสมที่สุดสำหรับลูกค้า เพื่อนำมาออกแบบการวางระบบการบริหารจัดการคลังสินค้า รวมทั้งติดตั้งให้ตามความประสงค์ของลูกค้า ตลอดจนให้ บริการดูแลหลังการขาย เอช เทค มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจไทยสามารถพัฒนาศักยภาพแข่งขันกับตลาดโลก