ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอร์คอนโทรล อินโนเวชั่น

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอร์คอนโทรล อินโนเวชั่น

ได้เล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับระบบลมในโรงงานอุตสาหกรรมเนื่องจากว่าลมเป็นปัจจัยหลักของขบวนการผลิตในทุกๆผลิตภัณฑ์ ดังนั้นควรให้ความสำคัญกับเครื่องปั้มลม และการบำรุงรักษาเครื่องปั้มลม ซึ่งต้องมีผู้ชำนาญในการตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องปั้มลมอย่างสม่ำเสมอ ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด แอร์ คอนโทรล อินโนเวชั่น ประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์

Details

  ชื่อธุรกิจ :   ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอร์คอนโทรล อินโนเวชั่น 

  ที่อยู่ :  76/4 หมู่ 8 ต.สองคลอง อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130

  เบอร์โทร :   038-554247

  เบอร์มือถือ :    086-411-8495

  เบอร์แฟกซ์ :  038-554248

  อีเมล :    aci2010@asia.com

  เว็บไซต์ :   www.aci2010.com

  LINE :      

  FACEBOOK :    

 

  รายละเอียด :

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอร์คอนโทรล อินโนเวชั่น

ได้เล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับระบบลมในโรงงานอุตสาหกรรมเนื่องจากว่าลมเป็นปัจจัยหลักของขบวนการผลิตในทุกๆผลิตภัณฑ์ ดังนั้นควรให้ความสำคัญกับเครื่องปั้มลม และการบำรุงรักษาเครื่องปั้มลม ซึ่งต้องมีผู้ชำนาญในการตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องปั้มลมอย่างสม่ำเสมอ ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด แอร์ คอนโทรล อินโนเวชั่น ประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์