วอลล์สตรีทอิงลิช

วอลล์สตรีทอิงลิชเปิดทำการในประเทศไทยมากว่า 15 ปี โดยบริษัทฯ ประกอบกิจการในประเทศไทยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 พบว่าอัตราการเติบโตของนักเรียนในสถาบันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยจำนวนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษารวมแล้วทั้งสิ้น 2 ล้านคน

เรามีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงหลักสูตรและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

Details

  ชื่อธุรกิจ :   บริษัท เอ็ฟฟิเชียนท์ อิงลิช เซอร์วิสเซส จำกัด

  ที่อยู่ :    ชั้น 15 อาคารกมลสุโกศล เลขที่ 317 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  เบอร์โทร :    02-6603052

  เบอร์มือถือ : 

  เบอร์แฟกซ์ :   

  อีเมล :   saowanee@wallstreetenglish.in.th

  เว็บไซต์ :   www.wallstreetenglish.in.th

  LINE :      

  FACEBOOK :    

 

  รายละเอียด :

วอลล์สตรีทอิงลิชเปิดทำการในประเทศไทยมากว่า 15 ปี โดยบริษัทฯ ประกอบกิจการในประเทศไทยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 พบว่าอัตราการเติบโตของนักเรียนในสถาบันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยจำนวนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษารวมแล้วทั้งสิ้น 2 ล้านคน

เรามีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงหลักสูตรและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ