วันโอวัน เอ๊ดดูแคร์ เซ็นเตอร์

ขณะนี้สถาบันพัฒนาสมองและศักยภาพเด็กด้วยวินัยเชิงบวก วันโอวัน เอ๊ดดูแคร์ เซ็นเตอร์ (101 Educare Center) ได้เปิดเพื่อสอนลูกน้อยของท่านด้วยหลักสูตร 101 การสร้างวินัยเชิงบวก นำการสอนเองโดย ครูใหม่ – ดร.ปิยวลี ธนเศรษฐกร ผู้อำนวยการ 101 Educare Center และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการสร้างวินัยเชิงบวกจากอเมริกา เจ้าของลิขสิทธิ์หลักสูตรการสร้างวินัยเชิงบวกหนึ่งเดียวในไทยและอาเชียน ภายใต้คำปรึกษาของครูหม่อม – ผศ.ดร. ปนัดดา ธนเศรษฐกร ผู้เชี่ยวชาญด้านดูแลเด็กจากมหาวิทยาลัยมหิดล

Details

  ชื่อธุรกิจ :  วันโอวัน เอ๊ดดูแคร์ เซ็นเตอร์

  ที่อยู่ :   19/6-7 หมู่บ้านชวนชื่นโมดัสเซนโทร ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 41 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

  เบอร์โทร :   02-980-8989

  เบอร์มือถือ :   086-3634444

  เบอร์แฟกซ์ :     

  อีเมล :   101educarecenter@gmail.com

  เว็บไซต์ :   www.101educare.com

  LINE : 

  FACEBOOK : 

 

  รายละเอียด :

ขณะนี้สถาบันพัฒนาสมองและศักยภาพเด็กด้วยวินัยเชิงบวก วันโอวัน เอ๊ดดูแคร์ เซ็นเตอร์ (101 Educare Center) ได้เปิดเพื่อสอนลูกน้อยของท่านด้วยหลักสูตร 101 การสร้างวินัยเชิงบวก นำการสอนเองโดย ครูใหม่ – ดร.ปิยวลี ธนเศรษฐกร ผู้อำนวยการ 101 Educare Center และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการสร้างวินัยเชิงบวกจากอเมริกา เจ้าของลิขสิทธิ์หลักสูตรการสร้างวินัยเชิงบวกหนึ่งเดียวในไทยและอาเชียน ภายใต้คำปรึกษาของครูหม่อม – ผศ.ดร. ปนัดดา ธนเศรษฐกร ผู้เชี่ยวชาญด้านดูแลเด็กจากมหาวิทยาลัยมหิดล