บริษัท เอส.เอส.โซลูชั่น จำกัด

ก่อตั้งขึ้นในมีนาคม พ.ศ. 2553 เฟิร์ส ซีแลนท์ได้เติบโตและกลายเป็นผู้นำทางด้านการจำหน่ายและเป็นผู้ดูแลการใช้งานยาแนวชนิดต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเซียอย่างรวดเร็ว . เราเป็นผู้ผลิต บรรจุหีบห่อและกระจายสินค้ากาวยาแนว ยาแนว และผลิตภัณฑ์กันซึมคุณภาพสูงในหลากหลายรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการที่ต่างกันของตลาด

นำเสนอด้วยความภาคภูมิใจว่าเรานั้นผลิตสินค้าที่ประเทศไทย และมาเลเซีย ด้วยวัตถุดิบจากสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) ญี่ปุ่น และประเทศไทย กาว ยาแนว และผลิตภัณฑ์กันซึมของเรา มีหลากหลายตามวงการของธุรกิจ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
• ธุรกิจวัสดุภัณฑ์ / ก่อสร้าง
• อุตสาหกรรมรถยนต์และเครื่องจักร
• อุตสาหกรรมหลากหลายภาคส่วน
• Do-It-Yourself (DIY)
โรงงานของเรามีห้องทดลองวิจัยที่ทันสมัย และไลน์การผลิตแบบอัตโนมัติคุณภาพสูง ที่จัดการทุกอย่างตั้งแต่กรผสมและผลิต บรรจุลงบรรจุภัณฑ์และบรรจุหีบห่อ ด้วยแรงขับดันที่มองหาความเป็นที่สุด เราจึงคำนึงถึงการลงทุนในการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และการพัฒนาคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้อยู่ในระดับสูงสุด

เพราะฉะนั้น ผลิตภัณฑ์ระดับโลกภายใต้แบรนด์ เฟิร์ส ซีแลนท์ จึงถูกส่งออกไปเป็นบริเวณกว้างทั้งในไทย มาเลเซีย เวียตนาม ฟิลิปปินส์และสิงค์โปร์

Details

  ชื่อธุรกิจ :  บริษัท เอส.เอส.โซลูชั่น จำกัด

  ที่อยู่ :    เลขที่ 398 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250, ประเทศไทย

  เบอร์โทร :   02-108-7446, 02-108-7448

  เบอร์มือถือ :    063-227-3028

  เบอร์แฟกซ์ :     02-108-7449

  อีเมล :   first.sealant@gmail.com , acc.1ap.sssolution@gmail.com

  เว็บไซต์ :  www.1st-sealant.com

  LINE : 

  FACEBOOK : 

 

  รายละเอียด :

ก่อตั้งขึ้นในมีนาคม พ.ศ. 2553 เฟิร์ส ซีแลนท์ได้เติบโตและกลายเป็นผู้นำทางด้านการจำหน่ายและเป็นผู้ดูแลการใช้งานยาแนวชนิดต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเซียอย่างรวดเร็ว . เราเป็นผู้ผลิต บรรจุหีบห่อและกระจายสินค้ากาวยาแนว ยาแนว และผลิตภัณฑ์กันซึมคุณภาพสูงในหลากหลายรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการที่ต่างกันของตลาด

นำเสนอด้วยความภาคภูมิใจว่าเรานั้นผลิตสินค้าที่ประเทศไทย และมาเลเซีย ด้วยวัตถุดิบจากสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) ญี่ปุ่น และประเทศไทย กาว ยาแนว และผลิตภัณฑ์กันซึมของเรา มีหลากหลายตามวงการของธุรกิจ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
• ธุรกิจวัสดุภัณฑ์ / ก่อสร้าง
• อุตสาหกรรมรถยนต์และเครื่องจักร
• อุตสาหกรรมหลากหลายภาคส่วน
• Do-It-Yourself (DIY)
โรงงานของเรามีห้องทดลองวิจัยที่ทันสมัย และไลน์การผลิตแบบอัตโนมัติคุณภาพสูง ที่จัดการทุกอย่างตั้งแต่กรผสมและผลิต บรรจุลงบรรจุภัณฑ์และบรรจุหีบห่อ ด้วยแรงขับดันที่มองหาความเป็นที่สุด เราจึงคำนึงถึงการลงทุนในการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และการพัฒนาคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้อยู่ในระดับสูงสุด

เพราะฉะนั้น ผลิตภัณฑ์ระดับโลกภายใต้แบรนด์ เฟิร์ส ซีแลนท์ จึงถูกส่งออกไปเป็นบริเวณกว้างทั้งในไทย มาเลเซีย เวียตนาม ฟิลิปปินส์และสิงค์โปร์