บริษัท ไนน์เคมีคอลแอนด์พลาสติก จำกัด

บริษัท ไนน์เคมีคอลแอนด์พลาสติก จำกัด เป็นบริษัทที่ก่อตั้งโดยคนไทย ประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอประเภทงานพิมพ์สกรีนสำหรับผ้าทุกชนิด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแป้งพิมพ์กึ่งสำเร็จ โดยบริษัทได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 จนถึงปัจจุบัน โรงงานผลิตและสำนักงานตั้งอยู่ที่ 2068 หมู่1 ซ.สุขุมวิท 72 ถ.สุขุมวิท ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 (อยู่ใกล้ BTS แบริ่ง)

Details

  ชื่อธุรกิจ :   บริษัท ไนน์เคมีคอลแอนด์พลาสติค จำกัด

  ที่อยู่ :   2068 หมู่ 1 ซอยสุขุมวิท 72  ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10270

  เบอร์โทร :    02-745-5933, 02-745-5764

  เบอร์มือถือ :      

  เบอร์แฟกซ์ :   02-745-2673

  อีเมล :     

  เว็บไซต์ :   www.9chemical.com

  LINE : 

  FACEBOOK : 

 

  รายละเอียด :

บริษัท ไนน์เคมีคอลแอนด์พลาสติก จำกัด เป็นบริษัทที่ก่อตั้งโดยคนไทย ประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอประเภทงานพิมพ์สกรีนสำหรับผ้าทุกชนิด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแป้งพิมพ์กึ่งสำเร็จ โดยบริษัทได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 จนถึงปัจจุบัน โรงงานผลิตและสำนักงานตั้งอยู่ที่ 2068 หมู่1 ซ.สุขุมวิท 72 ถ.สุขุมวิท ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 (อยู่ใกล้ BTS แบริ่ง)

การพิมพ์ผ้าแต่เดิมอาศัยความรวดเร็วและความสวยงาม แต่ในปัจจุบันการพิมพ์ผ้าโดยอาศัยเคมีที่มีลักษณะเฉพาะมีเกิดขึ้นมากมาย ทั้งในลักษณะของการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ความรวดเร็วและความปลอดภัยจากสารพิษ Non toxic ตัวอย่างเช่น  Formaldehyde, Organotin, Phathalates, Phenol, PVC Compound, ect  ซึ่งปัจจุบันเริ่มตระหนักถึงพิษภัยของสารเหล่านี้มากขึ้น และยังสนับสนุนการมีคุณภาพชีวิตที่ดี (Quality of life) 

การพัฒนาที่ไม่มีขีดจำกัดตามกระแสความต้องการของตลาดโลก  ทำให้บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญในระบบการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์มากขึ้น จึงได้นำระบบพัฒนาคุณภาพ ISO9001:2008 เข้ามาช่วยในเรื่องของการควบคุม และพัฒนาคุณภาพของสินค้า ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2552 เพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นและไว้ใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทจะไม่หยุดที่จะมุ่งมั่นและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดังสโลแกนว่า

"มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์พิมพ์ผ้าชนิด Water Based ที่ได้มาตรฐาน
ตามความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง"