โรงพยาบาลเมืองนารายณ์

โรงพยาบาลเมืองนารายณ์มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งระบบ ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ปี 2547 เพื่อพัฒนามาตรฐานให้การรักษาพยาบาล และยกระดับการให้บริการสำหรับผู้ป่วยและญาติ ทางโรงพยาบาลนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการดำเนินงานของโรงพยาบาลอย่างครบวงจรในเดือน พฤศจิกายน ปี 2549และในเดือนมีนาคม ปี 2551 ทางโรงพยาบาลได้ปรับระบบการบริหารจัดการ จัดทีมการตลาดของโรงพยาบาลรับผิดชอบด้านการทำสื่อประชาสัมพันธ์ และทำกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ และสร้างแบรนด์ "โรงพยาบาลเมืองนารายณ์" ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียง

Details

  ชื่อธุรกิจ : โรงพยาบาลเมืองนารายณ์

  ที่อยู่ :  84 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ท่าศาลา อ.เมือง ลพบุรี  15000

  เบอร์โทร :  036-420-666

  เบอร์มือถือ :  

  เบอร์แฟกซ์ :   036-420-619

  อีเมล :     mktla001@gmail.com

  เว็บไซต์ :  www.mueangnarai.com

  LINE :      

  FACEBOOK :     

 

  รายละเอียด :

โรงพยาบาลเมืองนารายณ์มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งระบบ ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ปี 2547 เพื่อพัฒนามาตรฐานให้การรักษาพยาบาล และยกระดับการให้บริการสำหรับผู้ป่วยและญาติ ทางโรงพยาบาลนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการดำเนินงานของโรงพยาบาลอย่างครบวงจรในเดือน พฤศจิกายน ปี 2549และในเดือนมีนาคม ปี 2551 ทางโรงพยาบาลได้ปรับระบบการบริหารจัดการ จัดทีมการตลาดของโรงพยาบาลรับผิดชอบด้านการทำสื่อประชาสัมพันธ์ และทำกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ และสร้างแบรนด์ "โรงพยาบาลเมืองนารายณ์" ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียง