บริษัท ดับเบิ้ล เอ็นจอย ทราเวล จำกัด

จากจุดเริ่มต้นของ ดับเบิ้ลเอ็นจอย.คอม ซึ่งเกิดขึ้นจากใจรักการท่องเที่ยว และมุ่งเน้นเที่ยวภายในประเทศในรูปแบบ มันๆ ลุยๆ กินง่าย นอนง่าย และที่สำคัญคือ ราคาประหยัด นำเสนอบริการที่ดี ด้วยความเป็นกันเอง ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เฉพาะกลุ่มเท่านั้น เมื่อชื่อเสียงของ ดับเบิ้ลเอ็นจอย.คอม เริ่มมีมากขึ้น ทำให้ลูกค้าที่มาใช้บริการเริ่มมีความแตกต่าง หลากหลาย และทำให้ยากต่อการจัดการบริการให้ครอบคลุมและถูกใจแก่ลูกค้าทุกกลุ่มได้
เพื่อให้บริการด้านการท่องเที่ยว ครอบคลุมและถูกใจแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย บจก. ดับเบิ้ล เอ็นจอย ทราเวล จึงได้เปิดขยายเว็บไซต์ท่องเที่ยว เพื่อขยายบริการทัวร์สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นอีกระดับ (High End) โดยนำเสนอบริการทัวร์ผ่านเว็บไซต์ ทริปเปิ้ลเอ็นจอย.คอม (www.TripleEnjoy.com)

Details

  ชื่อธุรกิจ :   บริษัท ดับเบิ้ล เอ็นจอย ทราเวล จำกัด

  ที่อยู่ :   300/50 ถนน นวมินทร์ แขวง นวมินทร์ บึงกุ่ม,กรุงเทพฯ,10240

  เบอร์โทร :    02-379-2955

  เบอร์มือถือ :    

  เบอร์แฟกซ์ :   02-379-1163 (auto)

  อีเมล :  sales1.tripleenjoy@gmail.com

  เว็บไซต์ :  www.TripleEnjoy.com

  LINE :       @TripleEnjoy

  FACEBOOK :    

 

  รายละเอียด :

จากจุดเริ่มต้นของ ดับเบิ้ลเอ็นจอย.คอม ซึ่งเกิดขึ้นจากใจรักการท่องเที่ยว และมุ่งเน้นเที่ยวภายในประเทศในรูปแบบ มันๆ ลุยๆ กินง่าย นอนง่าย และที่สำคัญคือ ราคาประหยัด นำเสนอบริการที่ดี ด้วยความเป็นกันเอง ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เฉพาะกลุ่มเท่านั้น เมื่อชื่อเสียงของ ดับเบิ้ลเอ็นจอย.คอม เริ่มมีมากขึ้น ทำให้ลูกค้าที่มาใช้บริการเริ่มมีความแตกต่าง หลากหลาย และทำให้ยากต่อการจัดการบริการให้ครอบคลุมและถูกใจแก่ลูกค้าทุกกลุ่มได้
เพื่อให้บริการด้านการท่องเที่ยว ครอบคลุมและถูกใจแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย บจก. ดับเบิ้ล เอ็นจอย ทราเวล จึงได้เปิดขยายเว็บไซต์ท่องเที่ยว เพื่อขยายบริการทัวร์สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นอีกระดับ (High End) โดยนำเสนอบริการทัวร์ผ่านเว็บไซต์ ทริปเปิ้ลเอ็นจอย.คอม (www.TripleEnjoy.com)