บริษัท วิคกี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

จำหน่าย ติดตั้ง และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือจักรกล ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร และ ปิโตรเคมี'จำหน่าย ติดตั้ง และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือจักรกล ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร และ ปิโตรเคมี

Details

  ชื่อธุรกิจ :   บริษัท วิคกี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

  ที่อยู่ :  เลขที่ 5 ซอยพัฒนาการ 48 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

  เบอร์โทร :  0 2720 4861-70

  เบอร์มือถือ :   

  เบอร์แฟกซ์ :   02-7204874-75 

  อีเมล :   :   info@vicchiengineering.com

  เว็บไซต์ :   www.vicchiengineering.com

  LINE :     

  FACEBOOK :    

 

  รายละเอียด :

จำหน่าย ติดตั้ง และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือจักรกล ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร และ ปิโตรเคมี'จำหน่าย ติดตั้ง และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือจักรกล ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร และ ปิโตรเคมี