บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด (สยาม ทีซี)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2549 เพื่อดำเนินธุรกิจจัดหาสินค้า และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมต่าง ๆ อาทิ วิศกรรมแหล่งน้ำ วิศกรรมเครื่องกล ฯลฯ โดยให้บริการประกอบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาอย่างครบวงจร รวมถึงการบริการด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อผลักดันคุณภาพด้านการศึกษา เช่น ระบบฉายดาวดิจิตอลรุ่นใหม่ล่าสุด

Details

  ชื่อธุรกิจ :   บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด (สยาม ทีซี) 

  ที่อยู่ :  235/1 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

  เบอร์โทร :  02-517-6666

  เบอร์มือถือ :   

  เบอร์แฟกซ์ :  02-517-6685

  อีเมล :   

  เว็บไซต์ :   www.siamtc.co.th

  LINE :     

  FACEBOOK :    

 

  รายละเอียด :

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2549 เพื่อดำเนินธุรกิจจัดหาสินค้า และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมต่าง ๆ อาทิ วิศกรรมแหล่งน้ำ วิศกรรมเครื่องกล ฯลฯ โดยให้บริการประกอบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาอย่างครบวงจร รวมถึงการบริการด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อผลักดันคุณภาพด้านการศึกษา เช่น ระบบฉายดาวดิจิตอลรุ่นใหม่ล่าสุด