บริษัท พรสยามคอนซัลเเทนท์ เเอนด์ เซอร์วิส จำกัด

เริ่มก่อตั้งปี พ.ศ.2546 แม้ว่าระยะเวลาการก่อตั้งบริษัทจะไม่นานมากนัก แต่จากบุคคลากรที่มาร่วมกันทำงาน มีประสบการณ์ในวงการนี้มาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน โดยเฉพาะผู้บริหารประสบการณ์ทำงาน 15-20 ปี จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้บริษัทแข็งแกร่งและมีความชำนาญงานทางด้านการประเมินราคาให้แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน บริษัทมหาชน และบริษัทเอกชน รวมถึงบุคคลทั่วไป

Details

  ชื่อธุรกิจ :   บริษัท พรสยามคอนซัลเเทนท์ เเอนด์ เซอร์วิส จำกัด

  ที่อยู่ : เลขที่ 898/10 ชั้น7 อาคารสำนักงาน2 เอสวี ซิตี้ ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

  เบอร์โทร :  02-6826545-8

  เบอร์มือถือ :  

  เบอร์แฟกซ์ :  02-6826549

  อีเมล :   

  เว็บไซต์ :   www.pornsiam.com

  LINE :     

  FACEBOOK :    

 

  รายละเอียด :

เริ่มก่อตั้งปี พ.ศ.2546 แม้ว่าระยะเวลาการก่อตั้งบริษัทจะไม่นานมากนัก แต่จากบุคคลากรที่มาร่วมกันทำงาน มีประสบการณ์ในวงการนี้มาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน โดยเฉพาะผู้บริหารประสบการณ์ทำงาน 15-20 ปี จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้บริษัทแข็งแกร่งและมีความชำนาญงานทางด้านการประเมินราคาให้แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน บริษัทมหาชน และบริษัทเอกชน รวมถึงบุคคลทั่วไป