บริษัท พีพีอี คอนซัลแตนท์ส จำกัด

เกิดจากการรวมตัวของวิศวกรออกแบบที่เคยทำงานร่วมกันมา เริ่มรับงานในรูปแบบของ วิศวกรอิสระ กับบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา บริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจต่างๆ
จนวันหนึ่งได้มีความคิดร่วมกัน ว่าจะดำเนินธุรกิจในรูปแบบของบริษัท จึงได้จัดตั้งบริษัทเมื่อ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2548 รับงานสำรวจ ออกแบบโครงสร้างอาคาร ทางหลวง สะพาน แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ระบบสาธารณูปโภคทั้งบนดินและใต้ดิน ศึกษาผลกระทบทางด้าน ธรณีเทคนิคของโครงสร้างใต้ดิน ฐานรากอาคาร และถนน ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ประสานงานกับ หน่วยงานราชการ ให้งานบรรลุความต้องการของเจ้าของงาน หรือลูกค้า และถูกต้อง ตามหลักวิศวกรรม
ด้วยประสบการณ์สร้างสมกันมาของทีมงานทุกคน ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ย้ายมาที่ตั้งแห่งใหม่ที่ 18 ซอยนาคนิวาส 32 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2550

Details

  ชื่อธุรกิจ :   บริษัท พีพีอี คอนซัลแตนท์ส จำกัด

  ที่อยู่ :    18 ซอยนาคนิวาส 32 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 

  เบอร์โทร :  0-2539-1719 

  เบอร์มือถือ :  085-121-1823

  เบอร์แฟกซ์ :  0-2539-1716

  อีเมล :   ppe@ppe.co.th  

  เว็บไซต์ :   www.ppe.co.th

  LINE :     

  FACEBOOK :    

 

  รายละเอียด :

เกิดจากการรวมตัวของวิศวกรออกแบบที่เคยทำงานร่วมกันมา เริ่มรับงานในรูปแบบของ วิศวกรอิสระ กับบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา บริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจต่างๆ
จนวันหนึ่งได้มีความคิดร่วมกัน ว่าจะดำเนินธุรกิจในรูปแบบของบริษัท จึงได้จัดตั้งบริษัทเมื่อ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2548 รับงานสำรวจ ออกแบบโครงสร้างอาคาร ทางหลวง สะพาน แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ระบบสาธารณูปโภคทั้งบนดินและใต้ดิน ศึกษาผลกระทบทางด้าน ธรณีเทคนิคของโครงสร้างใต้ดิน ฐานรากอาคาร และถนน ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ประสานงานกับ หน่วยงานราชการ ให้งานบรรลุความต้องการของเจ้าของงาน หรือลูกค้า และถูกต้อง ตามหลักวิศวกรรม
ด้วยประสบการณ์สร้างสมกันมาของทีมงานทุกคน ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ย้ายมาที่ตั้งแห่งใหม่ที่ 18 ซอยนาคนิวาส 32 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2550