บริษัท 3พี โพลีเมอร์ จำกัด

เรา เป็นผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านการผลิตเม็ดพลาสติก พีวีซี (พีวีซี คอมปาวด์) เพื่อการใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรม

ด้วยการมุ่งเน้นทางด้านการผลิตที่มีคุณภาพ
และสามารถตอบสนองความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

และที่สำคัญเรายังมีกระบวนการผลิตที่ได้
มาตรฐาน พร้อมด้วยขบวนการทดสอบ วิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการ (Laboratory) ที่มีเครื่องมือทันสมัย
เพื่อสินค้าที่มีคุณภาพและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง

Details

  ชื่อธุรกิจ :   บริษัท 3พี โพลีเมอร์ จำกัด 

  ที่อยู่ :  104/6 หมู่ 12, ซ.รัตนโชติ 12, ถ.เทพารักษ์, บางปลา, บางพลี, สมุทรปราการ 10540

  เบอร์โทร :    (+66) 02 174 6387-9

  เบอร์มือถือ :      

  เบอร์แฟกซ์ :      (+66) 02 174 6548

  อีเมล :    

  เว็บไซต์ :   www.3ppolymers.com

  LINE : 

  FACEBOOK : 

 

  รายละเอียด :

เรา เป็นผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านการผลิตเม็ดพลาสติก พีวีซี (พีวีซี คอมปาวด์) เพื่อการใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรม

ด้วยการมุ่งเน้นทางด้านการผลิตที่มีคุณภาพ
และสามารถตอบสนองความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

และที่สำคัญเรายังมีกระบวนการผลิตที่ได้
มาตรฐาน พร้อมด้วยขบวนการทดสอบ วิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการ (Laboratory) ที่มีเครื่องมือทันสมัย
เพื่อสินค้าที่มีคุณภาพและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง