บริษัท 31 คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท 31 คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มวิศวกรโยธา โดยมีเป้าหมายที่ตรงกันว่า ต้องการสร้างองค์กรที่มีคุณภาพ เพื่อให้บริการงานก่อสร้างที่มีคุณภาพมาตรฐานตามหลักวิชาชีพ ภายใต้งบประมาณและเวลาที่กำหนด พร้อมนี้ยังให้บริการออกแบบ ให้คำปรึกษาแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างสิ่งปลูกสร้าง

Details

  ชื่อธุรกิจ :  บริษัท 31 คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

  ที่อยู่ :    88/10 ม.3 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

  เบอร์โทร :   

  เบอร์มือถือ :     093-138-6996, 093-138-6665, 093-138-7878

  เบอร์แฟกซ์ :      

  อีเมล :  31con@31con.co.th

  เว็บไซต์ :  www.31con.co.th

  LINE : 

  FACEBOOK : 

 

  รายละเอียด :

บริษัท 31 คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มวิศวกรโยธา โดยมีเป้าหมายที่ตรงกันว่า ต้องการสร้างองค์กรที่มีคุณภาพ เพื่อให้บริการงานก่อสร้างที่มีคุณภาพมาตรฐานตามหลักวิชาชีพ ภายใต้งบประมาณและเวลาที่กำหนด พร้อมนี้ยังให้บริการออกแบบ ให้คำปรึกษาแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างสิ่งปลูกสร้าง