AC AUTOGAS

ในปี พ.ศ. 2549 ท่ามกลางการปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์ทุกชนิด ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงกับผู้ที่ใช้ยานยนต์ในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ทำให้คุณภัทรวุฒิ เยี่ยมสวัสดิ์ (ผู้ก่อตั้งบริษัท) ซึ่งจำเป็นต้องใช้รถยนต์ในอาชีพต้องหันมาใช้พลังงานทางเลือกอย่างก๊าซธรรมชาติสำหรับรถยนต์แทน

แต่เนื่องจากขณะนั้น ทั้งอุปกรณ์และบริการดัดแปลงเครื่องยนต์เพื่อใช้ก๊าซนั้นมีราคาแพงมาก จึงทำให้คุณภัทรวุฒิมีแนวคิดว่า ในเมืองไทยน่าจะมีอุปกรณ์และบริการดัดแปลงเครื่องยนต์เพื่อใช้ก๊าซธรรมชาติที่ดีมีคุณภาพในราคาไม่แพงบ้าง และจากที่คุณภัทรวุฒิได้รับวุฒิการศึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกลจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งมีความเข้าใจในระบบของเครื่องยนต์ได้เป็นอย่างดี จึงได้เริ่มลงมือค้นหาแหล่งผลิตอุปกรณ์ระบบแก๊สรถยนต์ในประเทศแถบยุโรป ซึ่งมีมาตรฐานระดับสูงและเป็นที่ยอมรับในระดับโลก

จากการทดสอบและทดลองใช้ด้วยตนเองเป็นระยะเวลา 1 ปี คุณภัทรวุฒิจึงได้เลือกอุปกรณ์ระบบแก๊สจากบริษัท AC S.A. จากประเทศโปแลนด์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และช่วยประหยัดเชื้อเพลิงได้จริง หลังจากนั้นจึงตัดสินใจที่จะแบ่งปันสิ่งดีๆ นี้แก่ทุกคนที่ประสบปัญหากับค่าใช้จ่ายของน้ำมันเชื้อเพลิงเช่นเดียวกัน โดยใช้ แบรนด์ AC AUTOGAS ซึ่งอ่านและจดจำได้ง่าย

นอกจากนี้ ยังค้นหาและคัดเลือกตัวแทนจำหน่ายซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์ที่มีคุณภาพงานบริการที่ดี มีมาตรฐาน มีช่างผู้ชำนาญงาน ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย และมีบริการหลังการขาย เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบแก๊ส AC AUTOGAS ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดและพึงพอใจที่สุด

Details

  ชื่อธุรกิจ :   AC AUTOGAS

  ที่อยู่ :   58 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 (ซอยมัยลาภ) ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

  เบอร์โทร :   02-108-9809

  เบอร์มือถือ :    089-444-4947 

  เบอร์แฟกซ์ :   

  อีเมล :    info@acautogas.com

  เว็บไซต์ :   www.acautogas.com

  LINE :      

  FACEBOOK :    

 

  รายละเอียด :

ในปี พ.ศ. 2549 ท่ามกลางการปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์ทุกชนิด ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงกับผู้ที่ใช้ยานยนต์ในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ทำให้คุณภัทรวุฒิ เยี่ยมสวัสดิ์ (ผู้ก่อตั้งบริษัท) ซึ่งจำเป็นต้องใช้รถยนต์ในอาชีพต้องหันมาใช้พลังงานทางเลือกอย่างก๊าซธรรมชาติสำหรับรถยนต์แทน

แต่เนื่องจากขณะนั้น ทั้งอุปกรณ์และบริการดัดแปลงเครื่องยนต์เพื่อใช้ก๊าซนั้นมีราคาแพงมาก จึงทำให้คุณภัทรวุฒิมีแนวคิดว่า ในเมืองไทยน่าจะมีอุปกรณ์และบริการดัดแปลงเครื่องยนต์เพื่อใช้ก๊าซธรรมชาติที่ดีมีคุณภาพในราคาไม่แพงบ้าง และจากที่คุณภัทรวุฒิได้รับวุฒิการศึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกลจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งมีความเข้าใจในระบบของเครื่องยนต์ได้เป็นอย่างดี จึงได้เริ่มลงมือค้นหาแหล่งผลิตอุปกรณ์ระบบแก๊สรถยนต์ในประเทศแถบยุโรป ซึ่งมีมาตรฐานระดับสูงและเป็นที่ยอมรับในระดับโลก

จากการทดสอบและทดลองใช้ด้วยตนเองเป็นระยะเวลา 1 ปี คุณภัทรวุฒิจึงได้เลือกอุปกรณ์ระบบแก๊สจากบริษัท AC S.A. จากประเทศโปแลนด์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และช่วยประหยัดเชื้อเพลิงได้จริง หลังจากนั้นจึงตัดสินใจที่จะแบ่งปันสิ่งดีๆ นี้แก่ทุกคนที่ประสบปัญหากับค่าใช้จ่ายของน้ำมันเชื้อเพลิงเช่นเดียวกัน โดยใช้ แบรนด์ AC AUTOGAS ซึ่งอ่านและจดจำได้ง่าย

นอกจากนี้ ยังค้นหาและคัดเลือกตัวแทนจำหน่ายซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์ที่มีคุณภาพงานบริการที่ดี มีมาตรฐาน มีช่างผู้ชำนาญงาน ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย และมีบริการหลังการขาย เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบแก๊ส AC AUTOGAS ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดและพึงพอใจที่สุด