Academic Crew

สถาบันติวเข้ม เตรียมพร้อมสู่การเป็นแอร์โฮสเตส สถาบันแรก ที่อำนวยการสอน โดยอดีตครูผู้ฝึกสอน และกรรมการสัมภาษณ์ของสายการบินญี่ปุ่น

ด้วยเนื้อหาการเรียนการสอนที่ครบถ้วน ตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นพื้นฐานเกี่ยวกับ อาชีพพนักงานต้อนรับ บนเครื่องบิน (Basic Knowledge) การวางบุคลิกภาพ (Personality) การแต่งกาย (Grooming) การสมัคร และเทคนิคการสัมภาษณ์ทั้งแบบกลุ่ม และแบบเดี่ยวให้ประทับใจ พร้อมจำลองสถานการณ์การสัมภาษณ์ใน วันจริง เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมที่สุด

Details

  ชื่อธุรกิจ :  Academic Crew

  ที่อยู่ :   40/2 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 44 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

  เบอร์โทร :   02 883 0418

  เบอร์มือถือ :    086 309 3348 , 085 931 3777

  เบอร์แฟกซ์ :   02 883 0418

  อีเมล :    

  เว็บไซต์ :   www.academiccrew.com

  LINE :      

  FACEBOOK :    

 

  รายละเอียด :

สถาบันติวเข้ม เตรียมพร้อมสู่การเป็นแอร์โฮสเตส สถาบันแรก ที่อำนวยการสอน โดยอดีตครูผู้ฝึกสอน และกรรมการสัมภาษณ์ของสายการบินญี่ปุ่น

ด้วยเนื้อหาการเรียนการสอนที่ครบถ้วน ตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นพื้นฐานเกี่ยวกับ อาชีพพนักงานต้อนรับ บนเครื่องบิน (Basic Knowledge) การวางบุคลิกภาพ (Personality) การแต่งกาย (Grooming) การสมัคร และเทคนิคการสัมภาษณ์ทั้งแบบกลุ่ม และแบบเดี่ยวให้ประทับใจ พร้อมจำลองสถานการณ์การสัมภาษณ์ใน วันจริง เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมที่สุด