บริษัท เวิลด์ เอเซีย ออโตเมชั่น จำกัด

จัดจำหน่ายสินค้าและออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารประหยัดพลังงาน ซึ่งในปี พ.ศ.2554 ทางบริษัทได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด. แต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในส่วนของ Touch Screen (Human Machine Interface ) และ PLCs ( Programmable Logic Controller) ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้เป็นองค์ประกอบหลักในระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและผลิตตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ โดยทีมวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในสายงานมากกว่า10ปี ซึ่งสามารถสนับสนุนความต้องการและส่งมอบงานที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าค้า

Details

 

  ชื่อธุรกิจ : บริษัท ยูนีค พาวเวอร์ ทรานสมิสชั่น จำกัด

  ที่อยู่ : 124/65 หมู่ที่ 2 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

  เบอร์โทร : 02-115-7787 , 02-117-1714

  เบอร์มือถือ : 081-802-2987

  เบอร์แฟกซ์ : 02-117-1713

  อีเมล :  somjest@worldasiaautomation.com

  เว็บไซต์ : www.worldasiaautomation.com

  LINE : @WORLDASIA

  FACEBOOK : https://www.facebook.com/worldasiaautomation/

 

  รายละเอียด :

จัดจำหน่ายสินค้าและออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารประหยัดพลังงาน ซึ่งในปี พ.ศ.2554 ทางบริษัทได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด. แต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในส่วนของ Touch Screen (Human Machine Interface ) และ PLCs ( Programmable Logic Controller) ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้เป็นองค์ประกอบหลักในระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและผลิตตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ โดยทีมวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในสายงานมากกว่า10ปี ซึ่งสามารถสนับสนุนความต้องการและส่งมอบงานที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าค้า

   แผนที่ :