บริษัท โรงสีธัญญรุ่งเรืองชัย ประเทศไทย) จำกัด

กว่าที่จะได้ข้าวทุกเมล็ดที่ทุกคนไว้วางใจ เราได้ใช้งบลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาท นำเข้าเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่งมือตรวจสอบคุณภาพด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี SCADA CONTROL SYSTEM มาใช้ในการควบคุมการผลิต และด้วยความตั้งใจที่จะให้ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ได้บริโภคข้าวคุณภาพดี รสชาติอร่อย เราจึงทุ่มเทและใส่ใจให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนการผลิต ตลอดจนการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ และด้วยกําลังการผลิตกว่า 1,000 ตันต่อวัน โรงสีธัญญรุ่งเรืองชัยจึงสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีทั้งใน และต่างประเทศ

Details

  ชื่อธุรกิจ : บริษัท โรงสีธัญญรุ่งเรืองชัย ประเทศไทย) จำกัด

  ที่อยู่ :   388 หมู่ที่8 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310

  เบอร์โทร :    044-207-777

  เบอร์มือถือ :   

  เบอร์แฟกซ์ :   044-207-937

  อีเมล :       

  เว็บไซต์ :        www.trc-group.co.th

  LINE :     

  FACEBOOK :   

 

  รายละเอียด :

กว่าที่จะได้ข้าวทุกเมล็ดที่ทุกคนไว้วางใจ เราได้ใช้งบลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาท นำเข้าเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่งมือตรวจสอบคุณภาพด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี SCADA CONTROL SYSTEM มาใช้ในการควบคุมการผลิต และด้วยความตั้งใจที่จะให้ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ได้บริโภคข้าวคุณภาพดี รสชาติอร่อย เราจึงทุ่มเทและใส่ใจให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนการผลิต ตลอดจนการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ และด้วยกําลังการผลิตกว่า 1,000 ตันต่อวัน โรงสีธัญญรุ่งเรืองชัยจึงสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีทั้งใน และต่างประเทศ