บริษัท ดีพรเจริญ จำกัด

บริษัท ดีพรเจริญ จำกัด เป็นผู้จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน และมีทีมงานซ่อมบำรุงพร้อมอะไหล่ เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมการที่ตัองการเพิ่มผลผลิตอย่างมืออาชีพ

Details

  ชื่อธุรกิจ :   บริษัท ดีพรเจริญ จำกัด

  ที่อยู่ :   เลขที่ 60/20 ชั้น 2 อาคารวรวัตรวิบูล หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด (กม. 12.5)  ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

  เบอร์โทร :   0-2325-5600-7

  เบอร์มือถือ :     084-4387726-9

  เบอร์แฟกซ์ :  0-2325-5608-9

  อีเมล :  deeporn@deeporn.com

  เว็บไซต์ :    www.deeporn.com

  LINE :      

  FACEBOOK :   

 

  รายละเอียด :

บริษัท ดีพรเจริญ จำกัด เป็นผู้จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน และมีทีมงานซ่อมบำรุงพร้อมอะไหล่ เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมการที่ตัองการเพิ่มผลผลิตอย่างมืออาชีพ