บริษัท เซเว่น วินเนอร์ เวิลดิ์ ทราเวิล จำกัด

บริษัท เซเว่น วินเนอร์ เวิลดิ์ ทราเวิล จำกัด  ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2550  จากความคิดริเริ่มของผู้บริหารซึ่งมีประสบการณ์ในการท่องเที่ยวมานานกว่า 25 ปี โดยดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนด้านการท่องเที่ยวที่ครบวงจร มุ่งเน้น การบริการที่เป็นเลิศ รับใช้ลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจกับทีมงานที่มีความตั้งใจในการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าทุกท่านอย่างดีที่สุดในทุกเส้นทาง รวมถึงการจัดการที่ดี มีมาตรฐานในแบบราคาสบายสบาย เพื่อหวังเปิดประสบการณ์ใหม่ที่พิเศษสุด

Details

  ชื่อธุรกิจ :   บริษัท เซเว่น วินเนอร์ เวิลดิ์ ทราเวิล จำกัด

  ที่อยู่ :    53/272 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุม ตำบลบ้านกลาง เมืองปทุมธานี,ปทุมธานี,12000

  เบอร์โทร :  02-567-4081

  เบอร์มือถือ :     081-842-3827

  เบอร์แฟกซ์ :   02-567-2226

  อีเมล :    7winnerworld@gmail.com

  เว็บไซต์ :    www.7winnerworld.com

  LINE :       

  FACEBOOK :    

 

  รายละเอียด :

บริษัท เซเว่น วินเนอร์ เวิลดิ์ ทราเวิล จำกัด  ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2550  จากความคิดริเริ่มของผู้บริหารซึ่งมีประสบการณ์ในการท่องเที่ยวมานานกว่า 25 ปี โดยดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนด้านการท่องเที่ยวที่ครบวงจร มุ่งเน้น การบริการที่เป็นเลิศ รับใช้ลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจกับทีมงานที่มีความตั้งใจในการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าทุกท่านอย่างดีที่สุดในทุกเส้นทาง รวมถึงการจัดการที่ดี มีมาตรฐานในแบบราคาสบายสบาย เพื่อหวังเปิดประสบการณ์ใหม่ที่พิเศษสุด