บริษัท เอ พลัส ทราเวิล จำกัด

บริษัท เอ พลัส ทราเวิล จำกัด เป็นบริษัทให้บริการด้านการท่องเที่ยวโดยได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์อย่างถูกต้อง และได้ขึ้นทะเบียนกับการท่องเที่ยวแห่งประทศไทย พร้อมกับได้รับใบอนุญาต ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวเลขที่ 11/3612 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2546

Details

  ชื่อธุรกิจ :   บริษัท เอ พลัส ทราเวิล จำกัด

  ที่อยู่ :   8/118 ซอย 1 กาญจนาภิเษก 10/1 แขวงรามอินทรา  คันนายาว,กรุงเทพฯ,10230

  เบอร์โทร :   02 347-7580-4

  เบอร์มือถือ :      

  เบอร์แฟกซ์ :   02 347-7522

  อีเมล :   aplustravel@hotmail.com

  เว็บไซต์ :    www.aplustravelservice.com

  LINE :       

  FACEBOOK :    

 

  รายละเอียด :

บริษัท เอ พลัส ทราเวิล จำกัด เป็นบริษัทให้บริการด้านการท่องเที่ยวโดยได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์อย่างถูกต้อง และได้ขึ้นทะเบียนกับการท่องเที่ยวแห่งประทศไทย พร้อมกับได้รับใบอนุญาต ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวเลขที่ 11/3612 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2546