บริษัท บิซ เซฮร์วิส กรุ๊ป จำกัด

เป็นบริษัทผู้ประกอบการในธุรกิจการท่องเที่ยว ประกอบด้วยทีมงานคุณภาพ คนหนุ่มสาวที่มีหัวใจเปี่ยมล้นไปด้วยความมุ่งมั่นที่ พร้อมให้บริการไม่ว่าจะเป็น บริการจองตั๋วเครื่องบิน

Details

  ชื่อธุรกิจ :   บริษัท บิซ เซฮร์วิส กรุ๊ป จำกัด

  ที่อยู่ :  561 ซอย 20, มิถุนา, เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง,กรุงเทพฯ,10320

  เบอร์โทร :  02-276-6999 / 02-276-1881

  เบอร์มือถือ :      

  เบอร์แฟกซ์ :   02-276-6289 / 02-690-3866

  อีเมล :   info@biz.co.th

  เว็บไซต์ :    www.biz.co.th

  LINE :       

  FACEBOOK :    

 

  รายละเอียด :

เป็นบริษัทผู้ประกอบการในธุรกิจการท่องเที่ยว ประกอบด้วยทีมงานคุณภาพ คนหนุ่มสาวที่มีหัวใจเปี่ยมล้นไปด้วยความมุ่งมั่นที่ พร้อมให้บริการไม่ว่าจะเป็น บริการจองตั๋วเครื่องบิน