บริษัท กรีนเวย์ แทรเวล จำกัด

บริษัท กรีนเวย์ แทรเวล จำกัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวรวมถึงการจัดกรุ๊ปสัมมนาทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทุกสายการบินทั่วโลกโดยยึดถือความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ และเน้นความเป็นกันเองภายใต้ความรู้สึกดั่งสมาชิกภายในครอบครัวทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและยังคงกลับมาใช้บริการจากเราอย่างสม่ำเสมอ


บริษัทฯ มุ่งเน้นการจัดการโปรแกรมท่องเที่ยวเพื่อเป็นการท่องเที่ยวที่ดีที่สุด ที่จะนำมาซึ่งความประทับใจให้กับลูกค้า ในทุก ๆ สถานที่ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์มีความชำนาญ ที่พร้อมจะให้บริการท่านอย่างเต็มที่ และพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ

Details

  ชื่อธุรกิจ :   บริษัท กรีนเวย์ แทรเวล จำกัด

  ที่อยู่ :   188/70 แขวงลาดพร้าว 84  วังทองหลาง,กรุงเทพฯ,10310

  เบอร์โทร :   02-933-9792-4

  เบอร์มือถือ :    

  เบอร์แฟกซ์ :   02-933-7467

  อีเมล :    greenway009@hotmail.com

  เว็บไซต์ :   www.greenway-travel.com

  LINE :        

  FACEBOOK :    

 

  รายละเอียด :

บริษัท กรีนเวย์ แทรเวล จำกัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวรวมถึงการจัดกรุ๊ปสัมมนาทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทุกสายการบินทั่วโลกโดยยึดถือความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ และเน้นความเป็นกันเองภายใต้ความรู้สึกดั่งสมาชิกภายในครอบครัวทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและยังคงกลับมาใช้บริการจากเราอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ มุ่งเน้นการจัดการโปรแกรมท่องเที่ยวเพื่อเป็นการท่องเที่ยวที่ดีที่สุด ที่จะนำมาซึ่งความประทับใจให้กับลูกค้า ในทุก ๆ สถานที่ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์มีความชำนาญ ที่พร้อมจะให้บริการท่านอย่างเต็มที่ และพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ