บริษัท จีเคเอ็น ไดรฟไลน์ โตโยดะ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ผลิตเพลาขับสำหรับยานพาหนะ ปีละประมาณ 115,000 ชิ้น และชิ้นส่วนของเพลาขับ ปีละประมาณ 420,000 ชิ้น เงินลงทุนทั้งสิ้น 100 ล้านบาท

Details

 

  ชื่อธุรกิจ : บริษัท จีเคเอ็น ไดรฟไลน์ โตโยดะ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

  ที่อยู่ :  64/9 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21180

  เบอร์โทร : 03895 4965

  เบอร์มือถือ : 

  เบอร์แฟกซ์ : 

  อีเมล : 

  เว็บไซต์ :  www.gkn.com

  LINE : 

  FACEBOOK : 

 

  รายละเอียด :

ผลิตเพลาขับสำหรับยานพาหนะ ปีละประมาณ 115,000 ชิ้น และชิ้นส่วนของเพลาขับ ปีละประมาณ 420,000 ชิ้น เงินลงทุนทั้งสิ้น 100 ล้านบาท

 

   แผนที่ :