บริษัท รุ่งเรืองผล จำกัด

บริษัท รุ่งเรืองผล จำกัด เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดหาวัตถุดิบทางการเกษตรให้แก่อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และโรงงานอาหารสัตว์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2529 โดยนายสวัสดิ์ จิวเฉลิมมิตร และ นางอัมพร ปิยะทัศน์ศรี  โดยเดิมใช้ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองผลเขาฉกรรจ์ บริษัท รุ่งเรืองผล จำกัด เปลี่ยนชื่อจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองผลเขาฉกรรจ์ ในปี 2553


 


ปัจจุบันดำเนินกิจการจัดหาวัตถุดิบและแปรรูปผลผลิตการเกษตรให้กับอุตสาหกรรม และผู้บริโภคบริษัท รุ่งเรืองผล จำกัด ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 200 ไร่ มีทุนจดทะเบียน 370,000,000 บาท มีพนักงาน กว่า 150 คน มีรถขนส่งมากกว่า 40 คัน เพื่อสร้าง ความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

Details

  ชื่อธุรกิจ : บริษัท รุ่งเรืองผล จำกัด

  ที่อยู่ :   เลขที่ 1  หมู่ 2 ถ.สระแก้ว – จันทบุรี ต.คลองหินปูน  อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210

  เบอร์โทร :    037-252-959

  เบอร์มือถือ :   081-404-2266, 085-488-9489

  เบอร์แฟกซ์ :   037-252-960

  อีเมล :       

  เว็บไซต์ :        www.rrp.co.th

  LINE :     

  FACEBOOK :   

 

  รายละเอียด :

บริษัท รุ่งเรืองผล จำกัด เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดหาวัตถุดิบทางการเกษตรให้แก่อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และโรงงานอาหารสัตว์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2529 โดยนายสวัสดิ์ จิวเฉลิมมิตร และ นางอัมพร ปิยะทัศน์ศรี  โดยเดิมใช้ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองผลเขาฉกรรจ์ บริษัท รุ่งเรืองผล จำกัด เปลี่ยนชื่อจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองผลเขาฉกรรจ์ ในปี 2553

 

ปัจจุบันดำเนินกิจการจัดหาวัตถุดิบและแปรรูปผลผลิตการเกษตรให้กับอุตสาหกรรม และผู้บริโภคบริษัท รุ่งเรืองผล จำกัด ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 200 ไร่ มีทุนจดทะเบียน 370,000,000 บาท มีพนักงาน กว่า 150 คน มีรถขนส่งมากกว่า 40 คัน เพื่อสร้าง ความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า