บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ผู้ผลิตแม่ปุ๋ยและปุ๋ยเชิงประกอบ ที่เกษตรกรสามารถนำไปใช้ในการเกษตรได้โดยตรง เนื่องจากมี ธาตุอาหาร หลักครบตามที่พืชต้องการ คือ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) และเนื่องจากผลิตปุ๋ยจาก วัตถุดิบพื้นฐาน จึงสามารถแบ่งวัตถุดิบขายให้กับอุตสาหกรรมอื่น เช่น กรดกำมะถัน, กรดฟอสฟอริค, แอมโมเนียเป็นต้น

Details

 

  ชื่อธุรกิจ : บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

  ที่อยู่ : เลขที่ 2 ถนนไอ-สอง นิคมอุสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150

  เบอร์โทร : 0-3868-3644 

  เบอร์มือถือ : 

  เบอร์แฟกซ์ : 0-3868-3643

  อีเมล : 

  เว็บไซต์ : www.nfc.co.th

  LINE : 

  FACEBOOK : 

 

  รายละเอียด :

ผู้ผลิตแม่ปุ๋ยและปุ๋ยเชิงประกอบ ที่เกษตรกรสามารถนำไปใช้ในการเกษตรได้โดยตรง เนื่องจากมี ธาตุอาหาร หลักครบตามที่พืชต้องการ คือ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) และเนื่องจากผลิตปุ๋ยจาก วัตถุดิบพื้นฐาน จึงสามารถแบ่งวัตถุดิบขายให้กับอุตสาหกรรมอื่น เช่น กรดกำมะถัน, กรดฟอสฟอริค, แอมโมเนียเป็นต้น

 

   แผนที่ :