บริษัท หงต้าฟิวเจอร์ส จำกัด

บริษัทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าใน ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับส่งคำสั่งซื้อขาย และให้ข้อมูลคำแนะนำแก่ลูกค้าและผู้ที่สนใจลงทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

Details

 

  ชื่อธุรกิจ : บริษัท หงต้าฟิวเจอร์ส จำกัด

  ที่อยู่ : อาคารบางนาธานี 1/12 ซอย 34 บางนา-ตราด แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260

  เบอร์โทร : 02 399 2484

  เบอร์มือถือ : 

  เบอร์แฟกซ์ : 

  อีเมล :  

  เว็บไซต์ : www.srithepthai.com

  LINE : 

  FACEBOOK :

 

  รายละเอียด :

 

ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรมากเป็นลำดับต้น ๆ ของโลก หลายรายการเช่น ข้าว, ยาง และมันสำปะหลัง ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตรที่สำคัญของประเทศ โดยกลไกของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า เป็นเครื่องมือในการประกันความเสี่ยงของราคาสินค้าให้กับผู้เกี่ยวข้อง และเป็นข้อมูลทางด้านราคาให้กับเกษตรกรมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง

บริษัท หงต้า ฟิวเจอร์ส จำกัด เป็นบริษัทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าใน ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับส่งคำสั่งซื้อขาย และให้ข้อมูลคำแนะนำแก่ลูกค้าและผู้ที่สนใจลงทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 

   แผนที่ :